torsdag den 23. februar 2017

Bøger af John HannoverINTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


onsdag den 22. februar 2017

Sponsorat - reklame?

Der er ofte spørgsmål til virksomheders fradrag for udgifter til sponsorater. Jeg tror, man skal dele disse lidt op.

1:

Donation hvor ejer har en personlig interesse i en sag. Det kan være denne kører racerløb, har en datter der ridder osv, og nu gerne vil kunne yde støtte til den pågældende klub. Her vil det korte svar være, at der som udgangspunkt ikke er fradrag.

SKAT har ganske stor fokus på sådanne aftaler, hvor ejeren har personlig interesse. Her vil fradragsretten generelt bortfalde eller blive begrænset.

Særligt farligt kan det være for ejere af selskaber som IVS-ApS hvor man som hoved andelsejer risikerer, at ikke alene begrænses selskabets fradragsret men,hvor det tilmed kan ses som maskeret udbytte til selskabets ejer.
I så fald kan det udløse skattekrav direkte mod ejeren for beløbet, selv om dette ikke gav selskabet fradrag. Der er dog også eksempler på at skat, efter en konkret vurdering har valgt at se det som løn til ejeren, med skat af løn, men dog med fradrag for lønudgiften i selskabet. Se evt dette LINK

2:

Donation til ren velgørenhed. Her er reglerne lidt komplicerede. 

Der er som udgangspunkt kun fradrag for donationer til velgørenhed, hvis den forening man giver til, er godkendt af skat, og derfor kan slås op i liste over skattegodkendte foreninger. 

Gives til ikke godkendte foreninger og enkeltpersoner, vil det som udgangspunkt være en gave uden momsfradrag og der er kun kvart fradrag for udgiften.

Til de godkendte foreninger kan der for 2017 gives op til 15.600 kr per år med fradrag for personlig virksomhed og for selskaber ((type IVS-ApS-A/S) max 15% af den skattepligtige indkomst. 


Her er LINK til en større gennemgang af donationer til velgørenheded.

3:

Donationer som har ren reklamemæssig begrundelse.

Dersom du kan godtgøre at, donationen har en helt direkte og umiddelbar forbindelse til din indtægt fra f.eks. salg til dine kunder, og ligger inden for dit firmas naturlige rammer - og ikke kan anses for at være af privat karakter, så vil du kunne opnå fradrag uden nogen øvre grænse. 

Her kunne være tale om f.eks. bandereklamer på stadion, trøjereklamer og meget andet, hvor reklameværdien kan sandsynliggøres, og forsvares i forhold til udgiften.

Bidraget ville så kunne indgå som en almindelig driftsomkostninger/reklameudgift.

............................

Ofte kan der ved sådanne sponsoraftaler være en række modydelser. Det kan være, at den der betaler får ret til billetter til arrangementer, til bespisning af ansatte eller måske til at invitere forretningsforbindelser med til arrangementer, rundvisninger, sponsorture mm.

Som en hovedregel, kan du ikke trække moms af tillægsydelserne fra. 

Den virksomhed der modtager penge, med en reklame som modydelse, skal specificere de ydelser der følger med.

De enkelte modydelser skal specificeres, da disse kan have betydning for f.eks. den skatte og momsmæssige behandling for den der betaler. Prisfastsættelsen skal være sælges sædvanlige salgspris til 3. person.


For ansatte skal der huskes på, at disse "gaver" generelt vil være et personalegode, som over bagatelgrænsen udløser skat for modtageren (for personalegoder der ikke har direkte sammenhæng med arbejdet er bagatelgrænsen 1.100 kr for 2017) 

I det omfang ydelsen kan henføres til bespisning, entrebilletter mm, så vil dette enten kunne ses som repræsentation eller rene gaver, og så er det skatte og momsregler for disse forhold som skal bruges. Det kan f.eks være kvart moms for bespisning og ikke momsfradrag ved gaver/biletter mm.

Skattemæssigt er der fuldt fradrag for den del, der kan henføres til reklamedelen, herunder også til billetter, der anvendes som præmier i konkurrencer.

Der er også fuldt fradrag for udgifter til billetter, til medarbejderne, med mindre disse kun deltager som ledsager til inviterede kunder og forretningsforbindelser, hvor denne udgift sammen med udgiften til kunden ses som repræsentation med begrænset (kvart) fradragsret.

Det vil være klogt, at føre lister over hvem der modtager de forskelle tillægsydelser, så man altid kan dokumentere skat og moms i den forbindelse korrekt.Dækker et sponsorat med fradrag over flere år, så periodiseres dette, så udgiften tages over de år der er omfattet. Dækker perioden samlet over mindre end 12 måneder, så kan udgiften fratrækkes i selve betalingsåret.

Hele området er i virkeligheden baseret på sund forunft skattemæssigt, men dog kompliceret nok til, at jeg vil anbefale at få spørgsmålet ordentligt belyst, skatte og momsmæssigt, i hvert konkrete tilfælde, specielt hvis der kan være spor tvivl om hvorvidt, ejerens personlige interesser kan være indblandet.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

mandag den 20. februar 2017

SE nummer og P nummer

Følgende er taget dels fra skats info materiale men tilføjet lidt ekstra fra egen vidensbank
CVR-Nummer: 
CVR nummer registreres i erhvervsstyrelsen, og det står for det Centrale Virksomheds Register.

Når du stifter et kapitalselskab, f.eks IVS eller ApS, eller en personlig virksomhed eller forening der skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter (fx moms eller A-skat), skal det registreres med et CVR-nummer. Virksomheder, foreninger m.v., som optages i CVR, kaldes for juridiske enheder. 
Ofte stifter man CVR ud fra, at man forventer at komme til at omsætte for over 50.000 kr på enhver 12 måneder periode frem og tilbage regnet. På det tidspunkt, hvor dette måtte være åbenlyst, SKAL man nemlig momsregistreres. For at blive det, skal man have CVR
Nogle virksomhedsformer som frivillige foreninger og personligt ejetmindre virksomhed - PMV kan registreres, selvom man ikke har pligt til det, men alene fordi man har brug for et CVR-nummer til fx at:
 • identificere sig selv som virksomhed
 • få en NemKonto til erhverv
 • få en NemID medarbejdersignatur
 • få adgang til Digital post til virksomheder
 • indgå aftaler som en juridisk person frem for som en fysisk person.
Forskellen mellem CVR som personlig virksomhed, og som selskab, IVS eller ApS f.eks. er stor.
Det kan du læse meget mere om her i LINKET

P-Nummer: 

Hvis et CVR - som juridisk enhed, har aktiviteter på flere adresser, skal den have underliggende produktionsenheder med hvert sit p-nummer for hver adresse. P nummeret fås ved at logge på firmaets profil i erhvervsstyrelsen virk.dk.
Produktionsenheder (p-enheder) skal registreres på den eller de fysiske adresse(r), en virksomhed drives fra. 
Et p-nummer er et ti-cifret nummer, der entydigt repræsenterer p-enheden. Et p-nummer er altid knyttet til et CVR-nummer.
Alle juridiske enheder fødes med én tilknyttet produktionsenhed, der har samme stamdata som den juridiske enhed. 
Hvis en virksomhed har aktivitet på flere adresser, skal den oprette flere p-enheder. Der skal være beskæftigelse på adressen, der mindst svarer til en fuldtidsansat, før der skal registreres en p-enhed.
P-enheder bruges til:
 • Udregning af kørselsfradrag for de ansatte på enheden
 • Afregning af evt. renovationsafgift
 • Kontrolbesøg fra fx fødevaremyndigheder eller Arbejdstilsynet
 • Evakueringsplaner
Tilknytning af produktionsenheder og/eller flere brancher
Hvis en virksomhed har aktiviteter inden for flere forskellige brancher på samme adresse, kan der registreres flere p-enheder på adressen. Når man registrerer en ny p-enhed, kan man kun vælge mellem brancher, der allerede er registrerede på den tilknyttede juridiske enhed. 
Hvis en virksomhed skal have forskellige brancher på dens p-enheder, skal der altså først registreres bibrancher på CVR-nummeret.
En ny branche skal først registreres, når aktivitetens omsætning udgør mindst 10 % af den samlede omsætning og mindst 30.000 kroner om året.
Har du behov for mere viden om P numre, bør du søge yderligere hjælp.
SE-nummer: 

Hvis du driver forskellige forretninger under den samme juridiske enhed, - samme CVR men gerne vil adskille aktiviteternes momsregnskaber, kan du oprette administrative enheder, der identificeres med SE-numre. SE nummeret fås ved at logge på firmaets profil i erhvervsstyrelsen virk.dk.
SE numre er administrative enheder, der bruges af SKAT til at opdele en juridisk enheds momsregnskab.

Et SE nummer er således et undernummer til dit firmas overordnede CVR nummer. Disse to virksomheder skal hver især udarbejde regnskab. Der skal laves separate regnskaber for alle SE-numre.
Et SE-nummer er et otte-cifret nummer, der entydigt repræsenterer den administrative enhed.
Én person kan stifte og eje mange kapitalselskaber og kan være fuldt ansvarlig deltager i mange interessentskaber, men kan kun eje én enkeltmandsvirksomhed. Af en årsag, vil SE numre ofte ses netop i enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren ikke kan eje flere enkeltmands.
Hvis den selvstændige ønsker at drive flere enkeltmandsvirksomheder, skal det gøres som forskellige aktiviteter under samme juridiske enhed og CVR-nummer. 
Nogle ønsker at have adskilte momsregnskaber til de forskellige aktiviteter, og det kan de få ved at registrere en administrativ enhed hos SKAT.

Administrative enheder er ikke en del af CVR. Hvis du får oplyst et CVR-nummer, som du ikke kan finde i CVR på Virk, kan det være, det er et SE-nummer. 
Betegnelserne SE-nummer og CVR-nummer bliver tit blandet sammen, og det er der gode grunde til:
 • Da CVR blev dannet, blev alle SKATs virksomheder med SE-numre direkte overført til CVR (en virksomheds SE-nummer blev nu blot kaldt et CVR-nummer i stedet, men nummeret var det samme)
 • SE-numre og CVR-numre er ens bygget op
 • SE-nummeret bruges til momsafregning. CVR-nummeret på en juridisk enhed bruges også til momsafregning.
Kan du ikke finde et "CVR" nummer, så vil årsagen derfor ofte være, at det er et undernummer - nemlig et SE nummer, som du ikke kan slå direkte op i CVR.dk

Du kan med fordel, hvis du skal have flere SE numre, søge yderligere oplysninger hos erhvervsstyrelsen eller økonomisk rådgiver. Det er klart, at flere SE numre, med hver sin moms, giver ekstra administration. Omvendt giver det jo mulighed for helt regulært at køre flere brancher, også som enkeltmands, og have separat moms. Det ligger også lidt i den kendsgerning, at for at der skal være fradrag for en udgift, så skal den være taget for at få en modsvarende indtægt.

Du kan således ikke som udgangspunkt bare trække udgifter og moms fra en transportvirksomhed i indtægter som du f.eks har, ved at yde konsulentvirksomhed inden for IT. Dette løses fint med SE numre og selvstændig moms og regnskab.

Personlig virksomhed opretter SE nummer ved at logge ind som virksomhed i startblanketten - Linket er i skrivende stund dette

Selskaber som IVS og ApS registrerer SE via startblanketten, som i skrivende stund er dette link.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

søndag den 5. februar 2017

udpluk fra bogen Fradrag


BETINGELSEN FOR, AT EN UDGIFT KAN FRADRAGES GENERELT:

Grænserne for hvad man kan medtage i regnskabet som skattemæssigt fradrag, er ikke helt faste. Ofte er der tale om et skøn – en samlet vurdering af købet i forhold til virksomheden og dens aktiviteter.
Der er to hovedregler for at en udgift kan tages som fradrag skattemæssigt:

Udgiften skal medgå til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger (statsskattelovens § 6).

Og

Virksomheden skal være drevet erhvervsmæssigt forsvarligt og med indtjening for øje. Formålet skal altid være, at få indtjening og overskud.

Du skal derfor have opmærksomhed på at skabe resultat.

Man kan sige, at jo bedre resultat du skaber, jo mere aktivitet og overskud, jo større spillerum får du normalt for udgifter til fradrag.

SKAT skal ikke bestemme om du skal sidde med en billig eller en dyr computer, eller bo på dyre eller billige hoteller under forretningsrejser. Omvendt må du forvente, at hvis du ikke skaber resultater, så vil SKAT kigge skeptisk på, at du i stedet ”skaber” underskud med dine dyre vaner.

SKAT’s udgangspunkt, ved bedømmelse af en virksomheds skatteresultat, vil overordnet bygge på et helt samlet billede, og først ved tvivl om det samlede billede, vil SKAT normalt gå ned og endevende de enkelte bilag.

Udgifterne skal knytte sig til virksomheden, og må naturligvis ikke være af privat karakter.

Der er heller ikke her en facitliste, men f.eks. vil SKAT normalt nægte fradrag for f.eks. kaffemaskine anskaffet for, at ejer i personlig virksomhed drevet fra hjemmet, kan servere kaffe for eventuelle kunder. Begrundelsen vil være, at maskinen befinder sig i privat hjem og må forventes at være anskaffet for privat brug.

Dokumentation for udgifter/indtægter er vigtig. Al dokumentation skal være dateret og indeholde identifikation af sælger eller køber i form af navn, adresse, CVR eller CPR, så man kan påvise hvem man handlede med.

Også varens art skal beskrives så godt som muligt, og specielt kan det være klogt at påføre bilaget noget om formålet, hvis der kan være tvivl.

Det kunne være man købte et regnskabsprogram. Hvis der nu kun står ”program” på regningen, så bør man notere, at det var regnskabsprogram xxx.

Det er vigtigt, at moms altid fremgår, hvis der er tale om køb fra en dansk momspligtig virksomhed, og endeligt er det vigtigt, at antal evt. fremgår samt den valuta der anvendes, $ eller kroner osv.

Du må IKKE regne med, at kunne dokumentere køb og salg alene ud fra bankkonto eller PayPal eller andre tilsvarende konti. Bankkonto er blot oversigt over dine penge i banken (eller hos PayPal eller andre) og et kontoudtog er ikke i sig selv dokumentation for selve salget eller købet.

RET TIL FRADRAG KNYTTER SIG TIL DEN INDTÆGT SOM FRADRAGET KNYTTER SIG TIL:

Det betyder, at udgifterne skal have sammenhæng med de indtægter der er i regnskabet. Man kan således ikke umiddelbart trække udgifter til etablering af en helt ny branchetype fra, i indtægter fra en eksisterende branche.

På samme måde, må en virksomhed der beskæftiger sig med f.eks. VVS service i København, ikke altid forvente, at kunne få fradrag for en rejse til England, for at se om der skulle være et marked at hente der. Det er gråzone, og det kan hævdes, at turen til England slet ikke knyttede sig til det nuværende indtægtsgrundlag.

Det er som med så meget andet – sund fornuft og evne til at kunne godtgøre, at udgiften er taget for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægterne og ikke til helt nye projekter. Nye projekters fradrag vil naturligvis kunne fratrækkes i indtægter fra de nye projekter. Der findes som nævnt ikke en facitliste, derfor må man anvende sund fornuft, eller evt. rådgivning fra revisor, eller bindende svar fra SKAT, hvis man er i tvivl.

Dette er blot lidt korte udpluk fra min bog Fradrag 2017.

Bogen består i øvrigt af en lang række fradrag gennemgået i alfabetisk orden. De vil gøre dig i stand til med ganske stor sikkerhed at vide, om du kan trække en udgift fra eller ikke

Bogen finder du HER I LINK både som e-bog hvor der kan klikkes på hvert fradrag i indholdsfortegnelsen, og som paperback.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

torsdag den 2. februar 2017

Advarsel til alle med IVS Kan I bevise stifteseskapital for en kurator?


Der laves et utal af fejl i Iværksætterselskaber IVS.

Det ses bl.a. alt for tydeligt af, at ca 10% af alle eksisterende IVS i månederne september og oktober 2016 var sendt til tvangsopløsning.

Seneste eksempel jeg har fået, er et IVS som ikke var aktivt som sådan (siger ejer), ikke afleverede regnskab, blev sendt til tvangslukning, ikke reagerede på det, og blev sendt til konkurs.

Nu reagerer kurator i boet ved at konstatere, at selskabskapitalen aldrig har været indbetalt, ikke ses på bankkonto eller noget, og at han ikke kan få redegørelse for den.

Han konstatere så, at kapitalen aldrig er indbetalt.


Ejeren forklarer mig, at de bare "hev" pengene ud igen da de lukkede.

Det kunne de måske have gjort ved en lukning ved erklæring - og skattekvittance. Så får man sin kapital ud uden skat, forudsat den ikke er tabt.


Når et selskab tvangslukkes derimod, så må man aldrig bare hæve "sin" kapital.Jeg har netop set brev fra en kurator (advokat som er sat til at afvikle et IVS der er tvangslukket og efterfølgende derfor sat i konkurs) 

Det viser, at det ikke i sig selv er en god ide at have selskabskapitalen i en papkasse – og måske dermed undlade i praksis at indbetale den - eller bare hæve den igen, når interessen for selskabet er tabt.

Ved en konkurs vil man som ejer hænge på den. Her ser kurator på stifterne i forhold til om kapitalen overhovedet var til stede fra start, og så på ejere og direktør for videre ansvar.

Resultat vil kunne være, at ejeren/stifteren – eller ejerne – hænger på den manglende kapital indbetaling, her op til 25.000 kr. faktisk.

Brevet – her anonymiseret af mig – lød:

XXX IVS under  - adresse yy og person zzz

Som kurator for XXX IVS under konkurs har jeg via aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen modtaget selskabets egen-erklæring om at selskabskapitalen på kr. (op til 25.000) kr. er indbetalt kontant den x/yy 201x

Beløbet ses dog aldrig indgået op selskabets bankkonto, hvorfor jeg beder dig indbetale beløbet til mig på konkursboets vegne, således at beløbet er mig i hænde senest 10 dage fra dato Betaling kan ske direkte til min konto ZZZZ bank konto xxxx

Endeligt henviser jeg til breve til din medejer xxxx af y/y og z/z som bedes besvaret
Venlig hilsen xxx kurator


Om ejeren nu kan overbevise om at kapitalen lå i en cigarkasse, og I så fald hvor den er fløjet hen, er meget usandsynligt.

Jeg tror kuratorer i IVS vil være meget opmærksomme på, hvad skete der med stiftelseskapitalen. Kan indbetalingen bevises og kan kurator se ejerne ikke bare har trukket pengene ud igen?

Lad være med at tage for let på alt det formelle, bare fordi IVS er så let at få stiftet.

Jeg talte med en skatte og selskabskyndig og han svarede.
John, dit eksempel med IVS kan jo udvikle sig rigtig gal, hvis kurator er "ond". Hvis pengene bare er hevet ud så har det karakter af et ulovligt kapitalejerlån. Det vil sige at lånet skal beskattes. Selskabsretligt betales tilbage...og... Så kan en bod oven i jo heller ikke udelukkes......

Det er i det hele taget ikke noget der pynter på ens CV hvis man har tvangslukkede og konkursramte selskaber i kufferten, men her bliver det sikkert ekstra dyrt.

Vær omhyggelig med regnskab uanset hvad - ellers kan det blive dyrt


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

tirsdag den 31. januar 2017

Ny konto i banken

Ny konto i banken - hvordan gør jeg?


HELT OVERORDNET TIL START:

 • Selskaber SKAL have erhvervskonto
 • Personlig virksomhed KAN bruge personlig konto, men CVR nummer SKAL tilknyttes som nemKonto. Dette kan ikke gøres uden bankens godkendelse, da banken ellers kan nægte en at benytte kontoen
 • Banker må nægte at udstede erhvervskonti og nægte at tilknytte CVR til personlige konti. Der er kun krav om bankkonto til personligt brug.
Det er, uanset personlig konto med CVR tilknyttet eller ren erhvervskonto, klogt at have en særskilt konto til firmaet så man slet ikke blander privat og firma økonomi. Det er vigtigt at kunne afstemme bank regnskabet.


Priser varierer - men i dag er der oftest diverse oprettelsesgebyrer og kvartaltsgebyrer - De er normalt højest på rene erhvervskonti, men også  er der også i dag gebyr for personlige konti,der jo skal ha CVR tilknyttet lovmæssigt. En del banker vil kun oprette ren erhvervskonto,

Der er ikke nogen banker som kan udråbes som gratis eller altid klar til at tegne erhvervskonto.

Det er og bliver personen bag selskabet, projektet, evt personlig sikkerhed der spiller ind.

1. Bankens normale krav:

Bankerne er underlagt hvidvaskloven (opr. EU lov) og er siden 2012-13 blevet skrappe til at følge den. Der er givet mio. bøder for ikke at gøre det. 
Bankerne skal i deres materiale kunne fremlægge skriftligt bevis for, at de har opfyldt kravene til hvidvask kontrol.

Det dummeste man kan gøre, hvis man vil have en ny bankkonto, er at nægte at medvirke til at lægge det nødvendige materiale frem. Det vil bankerne anse for mangel på professionalisme.

De almindelige krav fra bankerne vil ofte være:

Legitimation. Bankerne er forpligtede til at kunne identificere den person der åbner konto, og det betyder de kræver legitimation. I mange lande kan man KUN få konto ved personligt fremmøde, og det er også mere og mere alm. i Danmark, men i alle fald, hav legitimation klar. Det betyder normalt pas eller andet billedlegitimation.

Forretningsplan: Bankerne er forpligtede til at kende formålet med en konto, herunder specielt en der skal bruges i firma sammenhæng. Det kan de komme til ved bare at spørge lidt ind, men for deres egen dokumentation, vil de ofte be om en forretningsplan. 

Det behøver ikke være en voldsomt forkromet plan men en plan er i øvrigt noget jeg mener alle bør have i alle fald. 
Opbyg den kort med: 


 • Hvad er min plan?
 • Hvad vil jeg opnå med den - hvad er mit mål? 
 • Hvordan vil jeg nå målet? (hvad vil jeg gøre - website eller butik - hvilke varer osv)  
 • Hvornår forventer jeg at komme til næste skridt? (lidt om hvordan man forventer den tidsmæssigt vil udvikle sig.)


Sagt på anden vis. Hvor er jeg i dag-  hvor vil jeg hen, og - hvordan vil jeg komme derhen

Budget: Bankerne er forpligtede til at kende omfanget af en konto og dens forventede transaktioner. 
Igen kan banken klare det med en samtale og selv skrive referat ned, men det mest normale er, at banken beder om et budget.

Jeg mener det er noget som enhver der starter en virksomhed eller et selskab op altid selv bør ha. 
Jeg er med på, at meget er gætteri i starten, men ikke desto mindre er det vigtigt, at man forsøger at tænke over: 


 • Hvad kommer jeg at kunne ha af indtægter - og mindst lige så vigtigt, og langt nemmere at budgettere: 
 • Hvad kommer jeg at ha af forventede udgifter, herunder specielt de faste udgifter som måske er der, uanset vi sælger for 0 kr eller for 100.000 kr.


Et likviditetsbudget er også klogt at have og ofte også ønske fra banken. 

Forskellen på drift og likviditet fremkommer ved, at man jo ikke nødvendigvis får alle indtægter ind samme dag man fakturerer, lige som man nok ikke betaler alle regninger selv samme dag.
Der kommer, at man måske får man moms ind fra kunder hver gang man sælger og de penge har man så i banken. Det giver penge i banken, men det er jo ikke penge man bare kan bruge

Likviditetsbudgettet er modsat driftsbudgettet, ikke som sådan indtægter og udgifter til regnskabet men udtryk for, hvordan tror man bankkontoen vil udvikle sig. Kan man klare hverdagen selv, eller bliver der skiftende periode med højvande og lavvande i kassen.

Andre krav man kan skulle være forberedt på:

Mange banker vil, ud over de formelle krav som angivet ovenfor, også helst kende en del til privatøkonomien, hos den der vil have ny konto.

Det betyder, at banker ofte gerne ser man har privatkonti i samme bank

Det giver dem også mulighed for at holde penge inde fra private konti hvis der trækkes over i firmaet. Af den grund kan det være fint nok at have forskellig bank, privat og firma, men ofte vil det som nævnt byde på vanskeligheder at få det godkendt.

Er det en bank, der ikke kender ens privatøkonomi gennem et længere engagement, så vil banken ofte vælge at bede en om at tage sidste årsopgørelse fra skat med ned i banken.

Det kan derfor være smart, at have et print af den med ned til mødet hvor der søges ny konto, så har man den i "baghånd"

Uanset hvad, så skal man forvente, at banken vil kræve man skriver under på en selvskyldnerkaution. Det vil betyder, at uanset man driver firmaet i selskabsform, så vil man personligt hæfte for gælden. Det betyder jo ikke spor, hvis man virkeligt mener banken ikke har nogen som helst risiko, for så har man det jo ikke selv.

Nægter man at acceptere en sådan kaution, så kan banken jo regne ud, at man faktisk godt selv ved, at banken kan tabe penge, og det vil man ikke selv være med til at dække. 

Jeg skal ikke låne så jeg vil ikke bruge tid på alt det siger mange:

For det første, er kravene i loven nu en gang, at bankerne skal have den type oplysninger så det er helt lige meget om man skal låne, eller bare ha en konto penge går ind på, og som bruges til udbetalinger.

Banken kræver penge for erhvervskonto - jeg vil ikke gi penge for at banken skal ha mine penge stående - siger mange:

Igen lidt en misforståelse. MyBanker har beregnet, at en erhvervskonto koster bankerne mellem 700 og 1500 kr om året at drive. Det er udgifter til bankens netbank, og drift i forhold til antal transaktioner. Renten er i 2017 i bund, og bankerne betaler nationalbanken rente for de penge som står på kontoen.

Banken har derfor i princip intet ud af konti som bare står med penge på,når ikke pengene er bundet. 

Bankerne vil derfor rent faktisk langt hellere have kunder der låner penge og dermed betaler en rente til banken. Det forudsætter jo så bare, at man har en sikkerhed at tilbyde.


Bankerne har altid en risiko ved erhvervskonti - også dem uden lån:

Jo flere transaktioner, jo større risiko, og erhverv har flere transaktioner end privat. 

Der kan være kunder der betaler med kreditkort, og du kan så tømme din konto til 0 - hvorefter banken skal af med penge hvis kunden berettiget trækker penge tilbage. 

Der kan være auto tilmelding til moms, og igen forsvinder pengene fra kontoen, uden banken kan se det inden. 

Der kan være fejl overførsler. Det sker desværre ret ofte, at nogen taster en forkert konto ind ved overførsler, eller et 0 for meget. Sådanne penge kan kontoindehaver hæve, og så er banken stadigt forpligtet til at medvirke til at føre pengene tilbage.

Hvad skal det så koste?

Hvis man er en god kunde i banken inden man opretter ny konto til firmaet, så vil man ofte kunne få den gratis. F.eks. giver Nordea alle fordel+ kunder en erhvervskonto uden gebyr og der er også andre banker der stiller op gratis.

Jeg synes man skal arbejde for at få konto gratis, men oprettelse omkring 1- 2.000 kr kan ikke regnes for urimeligt, og et gebyr - f.eks. 100 - 500 kr i kvartalet er ikke usædvanligt.

Se evt mere om ERHVERVSKONTO ELLER PERSONLIG I DETTE LINK.

Og har du lyst til en lille video - om hvorfor en del har det svært med at få konto, måske specielt selskaber med måske 1 kr i kapital - så er der VIDEO HER

Der er også forklaret mere om tilknytning af CVR til en personlig konto.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS”  Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/SVenligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog