mandag den 9. januar 2017

Personalegoder
PERSONALEGODER:

Et tilbagevende spørgsmål fra mange iværksættere er, om man som eneejer af et firma, virksomhed eller selskab, kan give sig selv personalegoder. Det kan være frugtkurv, julegave, personalefest osv.
Svaret er, at det kan man lovmæssigt ikke. 

Personalegoder gives ud fra krav om, at de skal være taget, fordi udgiften medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i firmaet. Det vil det gøre, hvis man tager dem for at fastholde og tiltrække personale, men ikke hvis det er for at gavne sig selv som eneste ejer med lidt skattefrie goder.

Skat har i skriftligt svar til mig tilkendegivet:

Selvstændige, der har enkeltmandsvirksomhed eller eneejere af selskaber, kan fratrække udgifter, der er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i virksomheden. Udgift til frugtkurv til ejeren anses ikke for at være en sådan udgift og dermed ikke fradragsberettiget - en selvstændig erhvervsdrivende vurderes at arbejde uanset, om de får goder eller ej
Personalegoder til medarbejderne er fradragsberettigede, fordi de er en del af de ting, som gør, at medarbejderne finder det attraktivt at arbejde i en virksomhed.

Vh. Lisa

 
Der er derimod en række områder, hvor man uden skat kan give sine ansatte goder, og have fradrag for disse. Der er også praksis for, at dersom man som ejer giver disse goder som led i den helt generelle personalepolitik, så  kan man medtage sig selv, men det er altså ikke for eneejer, men for virksomheder hvor der ud over ejeren er en række ansatte som alle tildeles et personalegode.

Der to væsentlige grænser at koncentrere sig om, når vi taler personalegoder:
Hvis personalegodet har direkte sammenhæng med arbejdet, så er det skattefrit at tildele medarbejderen op til 5.800 kr. for 2016 og 5.900 kr. for 2017.
Hvis godet ikke har direkte tilknytning til arbejdet, så er grænsen 1.100 kr. per år.
Personalegoder der har direkte sammenhæng med de ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger 5.800 kr. for 2016 og 5.900 for 2017
Som eksempler på typiske personalegoder som ofte har direkte sammenhæng med arbejdet nævner SKAT:
 1. Fri avis til brug for arbejdet
 2. Gratis mad og drikke ved større overarbejde
 3. Frikort til offentlig befordring som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, men som også kan benyttes privat.
 4. Kreditordninger
 5. Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiver, hvis det skal bruges som led i arbejdet.

Overskrides grænsen på 5.800/5.900 kr. skal medarbejderen beskattes af hele den samlede værdi og ikke blot af det som overstiger grænsen for året.

SKAT medtager også personalegoder, som ikke er med i bagatelgrænsen på 5.800/5900 kr. 

Disse personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, fordi de beskattes på en anden måde – f.eks. ved at medarbejder får en direkte SKAT af godet - og SKAT nævner her som f.eks.:
·                     fri bil LINK 
·                     fri telefon LINK 
·                     fri bolig
·                     fri lystbåd
·                     fri radio- og medielicens
·                     fri kost og logi efter skatteministeriets satser
·                     kost og logi, der ikke er regnet med i din løn
·                     personalelån.
For disse gælder, at modtageren beskattes af godet efter regler for hvert område, og det omfattes ikke som sådan af fradrag som gennemgået her. Jeg har dog for de mest almindelige områder givet et link til en mere detaljeret gennemgang.

For personale goder, hvor der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalegodet og arbejdet, skal medarbejderen betale SKAT af goderne, hvis deres samlede værdi overstiger 1.100 kr. per år. En række personalegoder er der så tilmed specielle regler for. Det omfatter f.eks. Julegaver

Dette var blot en helt generel gennemgang af personalegoder overordnet.

Alle de mere specielle fradrag, også julegaver m.m. er godt gennemgået i min bog FRADRAG. Klik på bogen for at se indholdsfortegnelse med indholdsfortegnelse der viser præcis hvilke fradrag der er med i bogen:


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 6 ØVRIGE E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

torsdag den 15. december 2016

Bøger af John HannoverINTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


onsdag den 14. december 2016

Omdanne virksomhed

Dette indlæg er skrevet for de som driver virksomhed som personlig virksomhed, men som fremadrettet ønsker at drive aktiviteten videre i selskabsform.

Du kan teoretisk set godt blot lukke din personlige virksomhed, og så stifte et selskab til den videre drift MEN:

I skats øjne betyder lukning af personlig virksomhed og så forsat drift i et nyt selskab, at du har solgt virksomheden til selskabet. Risikoen er helt klart, at du dermed skal betale skat af værdien af aktiverne og den goodwill der måtte ligge i den personlige virksomhed.

Årsagen er naturligvis, at du ikke bare må opbygge en værdi i din virksomhed og så flytte hele værdien fra personbeskatning og over i et selskab uden skat.

Uanset du har afskrevet aktiver, så har de jo ofte en værdi, og den skal bruges i dette tilfælde, ganske som du ikke må forære værdien af goodwill, kundemasse osv  til en helt ny juridisk enhed, som et selskab jo er.

Du skal derfor, hvis du vil gå fra personlig virksomhed og til selskab, få en helt konkret vurdering af en revisor eller anden virksomheds kyndig person, af hvor meget der eventuelt udløses af skat, i værdi af aktiver og goodwill. 

Det kan godt tænkes der ikke udløses nogen større værdi, specielt hvis du har haft virksomheden i ganske kort tid og ikke har værdi i afskrevne aktiver, men det er meget vigtigt du sikrer dig det.

I samarbejde med advokat/revisor, foretages en vurdering af den eventuelle skat. 

Denne skat kan du så udskyde, ved at benytte "lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Når det er vigtigt, at kende størrelsen af en evt. skat ved lukning af personlig virksomhed og stiftelse af selskab, så skyldes det, at det bør vurderes om denne skat er større eller mindre, end udgiften til en skattefri virksomhedsomdannelse.

Er skatten meget begrænset - ja så foretager du en skattepligtig virksomheds omdannelse når du lukker den personlige virksomhed og overdrager aktiver og goodwill til det nye selskab. 


SKATTEPLIGTIG VIRKSOMHEDSOMDANNELSE:


Ved en skattepligtig omdannelse beskattes du som ejer af den personlige virksomhed, uanset betaling sker i kontanter eller aktier, i form af personlig indtægt ved salget af virksomheden til selskabet. Ejer beskattes af genvundne afskrivninger (værdien af aktiverne til samme pris som kunne opnås fra 3.person), goodwill (værdi af kundemasse mm) og evt ejendomsavancer mm.


SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE


Der er en række regler for skattefri virksomhedsomdannelse.

Først skal du lige forstå, at skattefri her betyder, at skatten udskydes til senere, nemlig til du
engang vælger at lukke eller sælge dit selskab. Helt forsvinder gør den ikke, men det nye selskab indtræder i succession - d.v.s det indtræder i din tidligere skattemæssige stilling.
Skulle selskabet så senere overdrag aktiverne, vil det blive beskatte på det grundlag som blev fastlagt ved omdannelsen.

 • En skattefri omdannelse skal ske på basis af et relativt friskt regnskab, og den kan derfor kun foretages i perioden 1/1 til 30/6 hvert år. Uanset hvornår i denne periode du foretager omdannelse, så får den regnskabsmæssig virkning fra 1/1 i året. Alt du har tjent og alle omkostninger fra 1/1 til den dag du omdanner, beskattes i selskabet.
 • Skattefri omdannelse kan kun ske til ApS eller A/S, ikke til IVS som kun kan kontantstiftes. Her vil IVS kun komme på tale ved skattepligtig omdannelse.
 • Begge parter, både den personlige virksomhed og det ny selskab, skal være fuldt skattepligtige i Danmark. Det er jo fordi der i princip bare udskydes skat, og så skal skattepligten jo stadigt falde til Danmark.
 • Du kan både omdanne til et selskab der eksisterer i forvejen og til et selskab der stiftes til formålet.
 • Hobbyvirksomhed - skattemæssigt kan ikke omdannes. Kun egentlig selvstændig virksomhed drevet erhvervsmæssigt med overskud for øje, kan omdannes.
 • Omdannelsen skal omfatte hele virksomheden og ikke kun dele af den, mens andet beholdes privat.
 • Ved omdannelsen,  skal samme ejer som står som ejer i den personlige virksomhed, også ende som eneejer af selskabet. Du må gerne efterfølgende enten lad andre tegne ny kapital (kapitaludvidelse) i selskabet og indtræde som medejere. Det udløser ikke skat. Hvis du i stedet sælger anparter til andre, så beskattes du af den del i forhold til netop værdien ved overdragelsen.
 • Som betaling får du normalt helt enkelt nye anparter som selskabet udsteder. Den udskudte skat ligger således nu på dem.
 • For at kunne omdanne, skal du have fat i en revisor, idet en revisorerklæring på værdierne er lovpligtig. Ved den erklæring påtager revisor sig ansvaret for, at værdien fuldt er til stede og laver de nødvendige beregninger. Dette kan ofte koste mellem 5.000 og 15.000 kr, afhængigt af kompleksiteten.
 • Du skal gennemgå alle dine kontrakter  samt alle rettigheder du måtte have med kunder og leverandører. Disse skal nemlig godkende, at aftalen overgår til ny juridisk enhed = det nye selskab. Ellers må kontrakter opsiges. 
 • Din bankforbindelse og dine kreditorer skal også acceptere, at virksomhed omdannes til et selskab. Dette skal formelt bringes på plads
 • Lejeaftaler på lokaler og udstyr skal også have udlejers accept.
 • Medarbejdere skal derimod ikke som sådan spørges. De har i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse såvel en ret, som en pligt, til at følge med til det nye selskab. Dog skal alle kontrakter omskrives så de ligger i det nye selskab - normalt med samme rettigheder.

HVORFOR OMDANNE?
Som udgangspunkt kan personlig virksomhed have en del fordele. Der er mulighed for at trække evt. underskud fra i anden personlig indkomst og mildere regler for lovpligtige forsikringer, regnskab med mere.

Jeg viser dig lige en del forskelle mellem virksomhed og selskab, som jeg synes er vigtige at have for øje, til slut i dette indlæg, men de almindeligste årsager, til at vælge omdannelser er nok:

 • Du vil gå fra personlig hæftelse til, at selskabet hæfter. Det kan typisk være fordi du måske skifter aktivitet til noget mere risikofyldt, eller hele engagementet overstiger din risiko lyst. Husk dog, at banken normalt stadigt vil kræve personlig hæftelse af dig, uanset hvad.
 • Det kan også være fordi du vil kunne tage nye parter ind i firmaet, sælge andele fra o.l og det er langt nemmere i selskabsform.
 • Et selskab kan også være en klar fordel, hvis du forbereder at dit projekt og selskab skal opkøbes af et andet firma.

JEG ER IKKE REVISOR ELLER ADVOKAT OG DENNE GENNEMGANG ER BLOT GIVET EFTER BEDSTE EVNE OG UDEN ALLE DETALJER. DERFOR PÅTAGER JEG MIG IKKE ANSVAR FOR RÅDGIVNINGEN


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

tirsdag den 6. december 2016

Afskrivning

Lidt elementært om afskrivninger:Afskrivninger kan deles i skattemæssige afskrivninger - og regnskabsmæssige.

Ofte vil man kunne se et sammenfald, så de skattemæssige og de regnskabsmæssige er ens. 


Ved større investeringer bør man dog være opmærksom på, at regnskabet jo skal vise virksomhedens værdi korrekt, og derfor kan aktiver jo sagtens have en reelt større værdi i virkeligheden, end den værdi som de skattemæssige afskrivninger viser.

Jeg gennemgår her blot kort skattemæssig afskrivning af almindelige drifts aktiver. Der er særregler for f.eks. bygninger (4% max - og 25 år) samt goodwill mm - men det må I søge oplysninger om hvis I får det behov. 

For almindelige aktiver gælder:


For overhovedet at kunne afskrive, så skal:
 1. Aktivet anvendes erhvervsmæssigt
 2. Aktivet være ejet af den der afskriver
Hertil kommer at:
 1. Aktivet skal være endeligt leveret
 2. Til en virksomhed som er drift
 3. Være bestemt for at indgå i driften og
 4. Være færdiggjort sådan at det kan indgå i driften umiddelbart.
Aktiver med en værdi - ex. moms på under 12.900 kr for 2016 og 13.200 kr for 2017, kan straksafskrives. Det betyder at beløbet skattemæssigt giver fuldt fradrag med det samme. 

Momsen fradrags altid ved anskaffelsen og indgår ikke i afskrivningerne for momsregistrerede firmaer.

For ikke momsregistrerede er det så det samlede beløb inkl. moms som der skal bruges ved straksafskrivninger.

Det er en forudsætning for straksafskrivning, at der er tale om et aktiv der bruges som "stand alone" - kan bruges alene. F.eks. vil et kamera og en linse være sammenhængende aktiver, og så skal beløbene lægges sammen, inden man kommer frem til straksafskrivningsgrænsen. Der er dog praksis og dom for, at f.eks en computer og en printer kan ses hver for sig, hvis f.eks. printeren kan bruges alene - f.eks som kopimaskine.

Er værdien ex moms højere end straksafskrivningsgrænsen, så afskrives det som udgangspunkt med 25% om året.

Det foregår ved, at man først bogfører hele udgiften, for at få momsen korrekt med på anskaffelsesdatoen, og så bogfører man 25% af værdien uden moms - ofte via en konto til afskrivninger UDEN moms (ellers får man jo flyttet momsen væk igen igen) som indtægt i drift og ned til status for afskrivninger.

Dit regnskabsprogram har med al sandsynlighed en søgefunktion, så du kan søge "afskrivninger" og få oplyst de konkrete kontonumre du skal bruge.

Herefter kan man hvert år flytte 25% af den samlede værdi af aktiverne i status væk fra status og tilbage til udgift i drift - indtil den samlede værdi af aktiverne på afskrivningskontoen i status er under straksafskrivningsgrænsen - og så kan resten afskrives i et huk.

At et aktiv er afskrevet betyder ikke, at så kan ejeren tage det ud til sig selv. Uanset aktiver er afskrevet, så ejes de af firmaet, og ejer må ikke tage det ud, uden at betale markedspris for aktivet. Moms skal betale med fuld moms i anskaffelsesåret og så 20% mindre moms hvert år, indtil momsen rammer 0% år 6.

Aktiver der anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt må kun få fratrukket moms i forhold til % erhvervsmæssig anvendelse - ofte accepterer skat uden den store begrundelse 50% for f.eks. telefoner o.l.

Aktiver der anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt må kun afskrives i forhold til den % der anvendes til erhverv. Anvendes et aktiv f.eks., halv til erhverv, så afskrives på halvdelen af aktivets værdi.

Eneste undtagelse er en computer, hvor skat accepterer, at den fuld afskrives i firmaet, også selv om ejer måtte anvende den delvist privat. Momsen på en sådan computer skal dog deles, så der kun afskrives på den % del som computeren anvendes i firmaet. Igen accepterer skat normalt en fordeling 50/50 uden videre store begrundelser.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

fredag den 25. november 2016

Jeg har en idé - hvad nu?

Mange stiller i et utal af fora spørgsmålet:

JEG HAR EN IDÉ. HVAD ER DEN VÆRD OG HVORDAN KOMMER JEG VIDERE
Sandt og sige, så er en idé som hovedregel intet værd. Der er masser af idéer til nye firmaer og utal af idéer til ny aps - som kan blive større og bedre end Facebook, Tinder og Twitter til sammen over natten, hvis bare lige........

Der er tre typiske forhindringer som stopper den gode idé som regel:

 1. Jeg kan ikke kode, så jeg skal have en anden til at kode for mig, hvor finder jeg sådan en? 
 2. Jeg har ingen penge, men jeg vil godt dele noget indtægt med en der vil arbejde gratis.
 3. Jeg er hunderæd for at fortælle om min 1 milliard kroner værdifulde idé, for stjæles den.
For det første så skal du vide, at en god app der skal ligne Facebook osv, kan tage hundredevis af timer at udvikle, og selv mere simple apps, som skal fungere perfekt, tager mange timer. 

Der er meget få personer der er dygtige til at kode, som bare lige siger ja til at kode i timevis for at få andel i en eventuel fremtidige app, ganske som meget få skaber en stor hjemmeside til din drøm om at sælge designertøj, ganske gratis uden videre.

For det andet skal du vide, at der normalt slet ikke er nogen der vil være med, hvis ikke du er utroligt åben omkring din idé.

For det tredie skal du vide, at det VANSKELIGSTE TIDSPUNKT AT SÆLGE EN IDÉ PÅ ER NÅR DEN KUN ER OPPE I HJERNEN PÅ DIG SELV.

MIT RÅD: Kom igang selv alt det du kan, begynd at eksekvere. Det er klart, at kan du slet ikke kode så duer en app ikke, men der startes jo også virksomheder på mange andre idéer, og her gælder det virkeligt, at jo mere du kommer igang selv, med blod, sved, tårer og egne arbejdstimer og jo tættere du er på, at forretningen har indtjening, jo lettere bliver det hele for dig selv. Jo lettere får du andre til at arbejde for fremtidigt overskud.

Nu er fremtidigt overskud jo ikke noget værd, uden man konkretiserer, derfor:
 • Start med at skabe en form for virksomhed som kan deles, eller i det mindste skitser, at det er det du vil. Det vil sige enten et I/S med en makker, eller et selskab, et IVS eller et ApS.
 • Derved har du skabt grundlag for, at en anden kan gå ind og få en andel fra start, og du har skabt grundlag for, at en anden kan have indsigt og kan vide hvad det er for et overskud der kan deles.
 • Opstil et budget, så en ny makker kan se hvad du selv har for tanker. Hvad tror du din idé kan give for indtjening, hvornår begynder den at tjene penge? Det kan godt være svært at sige noget om, men har du slet ikke tanke om den slags, så ryger du lige ud af "løvens hule" igen.
 • Beskriv din idé eller plan. Du behøver måske ikke fortælle det aller mest hemmelige ved møde et, men du skal kunne give en klar beskrivelser af hvad det du søger makker til går ud på, i ganske store detaljer.
 • Beskriv hvad du selv byder ind med. Er du kun idémand eller kommer du med viden om produktion, markedsføring, SEO, økonomi og regnskab osv - OG kommer du selv med penge til projektet OG hvor mange timer ugentlig vil du selv lægge i projektet fra start.
Mange med en god ide, er super bange for at dele den med andre. Det giver naturligvis problemer, hvis man skal ha finansiering for at kunne udarbejde sin ide.

Lad mig slå fast, at man ikke kan tage patent på en ide. Patent kan tages på teknikske løsninger som er nye og har opfinderhøjde, men ikke selve tanken eller idéen

Man skal regne med, at det er vanskeligt, at få nogen til at underskrive fortrolighedserklæringer.  Det skyldes, at der er berettiget frygt for, at man derved kommer til at afskære sig fra nogen, man måske i fremtiden kunne ha glæde af, eller at man underskriver fortrolighed om noget man allerede arbejder med til anden side.

Du kan læse videre om fortrolighedserklæring her i dette blog indlæg om netop fortrolighedserklæring og NDA


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag


"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

tirsdag den 22. november 2016

Nye firmaer stiftet de seneste år - fordelt på type

Her er lidt tal over nye firmaer for årene 2008, 2013 og 2015 samlet af eStatistik fra CVR - mere her om nogen vil nørde videre i LINK

Det er lidt interessant, at selv om visse facebook fora virker til at flyde lidt over med IVS, så er enkeltmands - klart det mest stiftede, og tager man personlig virksomhed ialt, Enkeltmands, PMV og I/S taler vi om 41.144 ny virksomheder i 2015 imod 19.747 ApS og 9.526 stk IVS.

Der er også noget der tyder på, at folk har taget det momsfrie lille Personlig Mindre Virksomhed til sig i ganske høj grad, med 9.385 nye små virksomheder.

En lidt mindre behagelig ting er, at alt for mange lukker igen alt for hurtigt, så man let efter 5 år vil se, man er nede på kun 1/3 der overlevede.Og så lige et LINK HER med de væsentlige fordele og ulemper man skal tage hensyn til ved valg af personlig virksomhed eller selskab - Begge valg kan være rigtige, men for den enkelte er det en vigtig beslutning.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

onsdag den 9. november 2016

Varelager er ikke en udgift

Alt for mange driver firma uden at vide, hvordan indkøb af varer påvirker skatten.

Forklaring på hvorfor varelager ikke giver fradrag:

 • Et varelager ændrer intet ved et firmas resultat og giver derfor ikke fradrag for udgiften.
 • Først i det øjeblik en vare er solgt, og dermed har givet en forhåbentlig større indtægt, kan prisen bliver den solgte vares pris til en udgift.
Dette indlæg er skrevet for at fjerne den misforståelse, at man kan påvirke sit skatteresultat, ved at købe en masse varer ind.

En selvstændig erhvervsdrivende med personlig virksomhed - og et selskab skal medregne værdien af varelageret på den dato regnskabet afskrives, til sin indkomst.

Dette gøres, ved at man foretager en lageroptælling, og flytter værdien af lageret fra driften og ned til værdi af lager i status.  Kort beskrevet findes der i de fleste regnskabsprogrammer en konto der kan hedde "varelagerregulering" Den vil befinde sig samme sted i regnskabet hvor man har bogført sit varekøb som omkostning. Ofte nogle få konti derfra.

Her bogføres værdien af lageret - uden moms - i kredit (minus) og modkontoen er så en post i status omsætningsaktiver, som normalt simpelthen vil hedde "varelager"

Herved fjerner du varen som udgift i indkøbet, men beholder momsfradraget som du skal. Varen kommer i stedet ned i beholdninger, hvor den ikke påvirker resultatet til skat.

Ved af flytte varelager bort fra udgifter i drift og ind som balancepost i årsregnskabet, lægges det automatisk til periodens skattepligtige indkomst

Mere om det konkrete bogføringsmæssige i DETTE LINK du kan tage til sidst, hvis du har problemer med bogføringen-

Hvorfor må indkøbte varer ikke bare trækkes fra?


De udgifter der giver fradrag helt generelt, er udgifter som modsvares af en tilsvarende indtægt for samme år. Det betyder, at vareforbrug = varer der er brugt og jo generelt modsvaret af en forhåbentlig større indtægt, giver fradrag, mens varer der ligger på lager ikke gør.

Om man har penge i bank eller guld i box eller varer på lager - giver ikke fradrag:

Du skal se det som, at du ved indkøb af lager, køber en værdi som du flytter til det kommende år, hvis du ikke har solgt lageret. Ganske som hvis du havde haft pengene i din bank. 

Skulle du blive tvunget til at lukke, så kan du naturligvis dokumentere, at varene så enten sælges eller i værste fald, at du har destrueret varene. SÅ har du fradrag for dem, for så er de et forbrug. Du har så bare desværre jo købt noget du tabte på, og så dækker skat jo kun en mindre del af tabet, nemlig den skat du eller skulle have betalt af en sådan indtægt.
Resten af beløbet har du selv tabt.

Værdien du skal optage lageret til:

Som udgangspunkt skal du blot anvende din indkøbspris for lageret - uden moms. Tælle lageret op og gange hver artikel med indkøbsprisen, og så har du den værdi du skal flytte fra forbrug til lager.

Det kan være særlige tilfælde, hvor dit lager kan skrives ned, men her er skarpe krav til dokumentation af årsager, og krav til prissætning fremover også, så i de relativt få tilfælde bør du kontakte en bogføringskyndig.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+


Søg i denne blog