mandag den 23. oktober 2017

Bøger af John Hannover
INTRODUKTION TIL REGNSKAB  - LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG DOWNLOAD AF E BOG - ELLER TIL KØB SOM PAPERBACK
Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


lørdag den 21. oktober 2017

Inkasso - eller civil retssag


Vi har i Danmark det vi kan kalde et "2 strenget retssystem" for denne type twister.

Hvis en part har et krav mod en anden part, og der ikke er rejst indsigelse mod kravet, så kan en sag sendes direkte til Inkasso ved fogedretten og der få dom med betalingspåkrav.

Hvis to parter er uenige om et krav eller en erstatning, så skal en tvist som parterne ikke selv kan enes om, bringes for civilretten med stævning til domsafgørelse.

FOGEDSAGER:

Fogedretten  behandler tvangsgennemførelse af krav. Det kan f.eks. være krav om betaling af penge, eller udlevering af genstande. Som nævnt skal der som udgangspunkt være enighed om et krav - det må ikke være betvivlet, men være et retsgyldigt krav.
Det skal med, at det ikke er nok bare at protestere mod en betaling. Det skal være en ægte begrundet indsigelse. Det er ikke en indsigelse, hvis du bare siger - "Jeg synes ikke jeg vil betale min husleje - den købte bil osv - Indsigelsen skal være rimeligt begrundet. 

Som kreditor er du forpligtet til at forholde dig kvalificeret til skyldners eventuelle indsigelser, og svare på dem.

En indsigelse kan også bestå i, at der er enighed om et eller andet bestemt krav, men klar uenighed om beløbet. Er der det, vil det være imod god inkassoskik at sende beløbet til inkasso, men også her skal der være en rimelig begrundelse for uenigheden.
Her man en kreditor (den der har penge tilgode) få hjælp til at inddrive kravet. Hvis den person der skylder pengene, ikke kan betale, så kan kreditor anmode fogedretten om at foretage udlæg i skyldnerens ejendele.

Det kan både være udlæg i privat indbo mm til dækning af en gæld eller, hvis du har købt noget på afbetaling og ikke betaler dine afdrag, så kan sælger få fogedrettens hjælp til at få det købte retur, eller anden værdi.

Betaler du som lejer ikke din husleje, så vil det også kunne være med fogedrettens hjælp, at du sættes ud af dit lejemål.

Som lille krølle, så kan fogedretten også godt i specielle situationer være behjælpelig med en foreløbig sikring af en evt ret, så værdier ikke kan forsvinde under en forhandling. 

Inden en sag kan tages op i fogedretten, så skal skyldner være blevet opfordret til at betale (der skal være sendt en rykker med rimelig tidsfrist - mindst 10 dage) Der er ikke krav om andet end en enkelt rykker, får en sag må sendes til inkasso.

Herefter indkaldes skyldner til fogedretten. Her vil kreditor, eller en repræsentant for kreditor, inkassobureau eller advokat, være til stede.Mødet i sig selv er ret uformelt og går oftest ganske hurtigt. Fogeden skal efter loven vejleden en skylder, hvis denne møder op uden egen advokat.

Kravet opgøres med de omkostninger kreditor har fået ekstra, ved at skulle fremsende sagen til fogedretten. Retten vil spørge ind til den manglende betaling og årsagen, og ved manglende betalingsevne, kan retten foretage udlæg (pant) i skyldners ejendele, og der vil også blive drøftet en eventuel afdragsordning.

Skyldner skal ærligt give alle oplysninger om sin og husstandens økonomi og oplyse om aktiver (hus, bil, båd, bankindestående og andet) TV og musikanlæg vil der normalt ikke blive taget udlæg i, med mindre disse er af helt usædvanlig høj værdi.

Hvis retten tager pant/udlæg i aktiver, så må skyldner ikke sælge disse aktiver, uden først at have indfriet gælden.

Du har pligt til at møde på indkaldelsestidspunktet i fogedretten. Bliver du syg, vil der normalt være krav om dokumentation. Ellers kan skyldner anholdes, og bringes for fogedretten af politiet.

Vejledning om almindelig behandling af fogedsager -. Det vil være klogt, at du som part i en fogedsag tager dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt.

CIVILE SAGER:

Civile sager rejses, hvor der er en twist parterne ikke kan nå til enighed om, modsat fogedsager, hvor der ikke som sådan er en twist, bare manglende betalingsvilje eller evne.

En civil retssag gennemføres ved domstolene (i første omgang byretterne). Her vil den ene part (sagsøgeren) bede om rettens hjælp til gennemførelse af et krav over for den anden part, den sagsøgte.

Civile sager kan gennemføres som almindelig civil retssag eller som småsag

Det kan både være krav om betaling af et beløb, som der er stridighed om, eller krav om den sagsøgte skal foretage en bestemt handling, eller holde op med en bestemt handling, og det kan være afgørelse af rettighedsmæssig karakter.

Boligtvister afgøres i den del af civilretten som hedder boligretten.

Retten vil afsige en dom, og vinderen af sagen kan så siden få fogedrettens hjælp til inddrivelse af beløbet.

Små sager kan afgøres af retten som såkaldt småsagsproces. Det omfatter som udgangspunkt sager hvor grænsen for pengekrav er under 50.000 kr ex renter og retsomkostninger.

Du kan læse mere om småsager i dette link.  

For enhver retssag er det vigtigt, at sagen er forberedt, både i det faktuelt juridiske indhold og, at parterne inden har undersøgt muligheden for meditation (at en eller flere, normalt uvildige, personer, har forsøgt at bringe parterne til enighed. Efter retsplejelovens § 336 a har parterne helt enkelt pligt til, inden sagens bringes for retten, at undersøge mulighederne for forlig. 

Skulle en af parterne ikke ville opfylde denne pligt, kan efter retsplejelovens § 318 stk 2 pålægges at betale de ekstra omkostninger dette måtte medføre.

Parterne skal også efter retsplejelovens § 348 og 251, allerede i stævning (fra den der stævner) og svarskrift (fra den stævnede) angive forslag til sagens behandling, og om de punkter der skal drøftes under det indledende retsmøde.

Det er ganske oplagt, at det ofte koster ganske meget at gennemføre retslige tvister, så helt givet, skal man gøre alt man kan, for at opnå en enighed, inden man griber til retssag som sidste løsning. Man skal naturligvis også overveje, om man fuldt tror på, at den man stævner, kan betale det man kræver, for ellers vil det jo let kunne være at "smide gode penge efter dårlige".

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

IVS” Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


onsdag den 18. oktober 2017

Checkliste - Faktura og moms for varer til EU og uden for

Moms ved fakturering til EU - Krav:


Til private som ikke er momsregistrerede i andre EU lande, skal du altid blot fakturere med dansk moms.

Til momsregistrerede i EU er proceduren som følger:

Du skal du først og fremmest checke, at modtager ER momsregistreret i det pågældende EU land. Det gør du ved at skrive købers moms nummer i dette VIES link. Du skal, ved tvivl siden, kunne bevise, at du checkede det, så tag f.eks. et "print screen" af billedet.


Du skal kunne påvise, at varen rent faktisk forlader Danmark til modtageren i EU.

Din faktura skal sendes senest den 15. i den måned der efterfølger måneden hvor varen er afsendt (du kan lige så godt altid bare fakturere samme dag du sender)

Du skal dernæst fakturere med teksten "Reverse charge" eller tilsvarende som viser, at det er køber der har ansvar for indberetning af momsen OG din faktura skal oplyse om modtagerens nationale momsnummer (det du checkede i VIES linket) 

Du skal til sidst, ved momsangivelsen, angive det samlede salg af denne art i momsrubrik B og du skal indberette salget kunde for kundes VAT (moms) nummer i varesalg - EU-salgslisten.

Til alle kunder uden for EU - både private og firmaer krav: 


Du skal fakturere uden moms, forudsat du kan dokumentere, at varene transporteres ud af EU. Der laves så blot faktura uden moms, og der skal ikke noteres noget specielt om købers momsnummer mm.

For at sælge varer uden for EU skal du være eksportregistreret og salget indrapporteres i e-Export systemet (overlad ofte med fordel til en speditør der står for forsendelsen.
¨
Dit samlede salg til uden for EU angives i momsrubrik C ved momsangivelsen,

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB  - En begynderbog om regnskab og bogføring - givet god for mange andre end begyndere også.

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

søndag den 8. oktober 2017

Frivillig momsregistrering - en god ide?


Ofte ser man personer der så gerne vil have virksomhed, men hvor moms er det værste de kan tænke sig. Det er der sikkert flere grunde til. For en del er det alene det at holde prisen til private kunder nede som tæller, men for mange andre, er det frygten for, om de nu kan finde ud af regnskab og indberetning.

Alle moderne regnskabsprogrammer gør momsindberetning meget enkel.

Først: Pligt til momsregistrering sker så snart det er åbenlyst, at man vil komme til at omsætte for over 50.000 kr på enhver 12 mdr periode, regnet både frem og tilbage. 

Det betyder, at man ikke bare først lige må tage 50.000 uden moms, og så registrere. Venter man for længe, så kan man skulle af med moms af alt man omsatte inden registrering + en bod på samme beløb.

Dernæst: Det er kun i forhold til salg til private der kan være en fordel prismæssigt ved ikke at være momsregistreret.
Andre momsregistrerede er helt ligeglade med, at man lægger moms på, for de har fuldt fradrag for den moms.
 

Private kunder derimod, de betaler jo momsen og dermed bliver varen dyrere. Den bliver dog sjældent 25% dyrere, for hvis du er momsregistreret, så vil du jo have haft momsfradrag for dine køb som udgangspunkt.

Sælger du i hovedsagen til momsregistrerede firmaer, så bør du generelt selv momsregistrere dig.

Fordele ved momsregistrering:

 • Du kan trække moms fra dine køb, og betaler ikke importmomsen ved køb fra udlandet.
 • Dine kunder skal ikke indberette det som honorar overfor skat, på dit CPR hvis det er ydelser du sælger.
 • Så længe du aktivt driver ting erhvervsmæssigt og gør det med overskud som mål, så kan du som udgangspunkt som CVR registreret få fradrag for evt. underskud i starten, direkte i anden personlig virksomhed. Som CPR person skal du ikke forvente at kunne fratrække et underskud.
 • Du har de samme priser hele vejen fra start til slut, modsat hvis du starter uden moms, og pludseligt skal lade alle priser til private gå op med 25%
 • Det skaber troværdighed at man sælger med moms, ganske som næsten alle andre forretninger.


Ulemper ved momsregistrering:

 • Du bliver lidt dyrere over for privatkunder.
 • Du skal føre regnskab med moms, men det klarer alle moderne regnskabsprogrammer helt af sig selv.
 • Du skal huske at moms-angive også selv om moms måtte være 0 for en periode.

Regnskab skal du føre uanset du er momsregistreret eller ikke. Du skal føre regnskab over alle udgifter minus indtægter og opgive resultatet til skat, uanset du er momsregistreret eller ikke. Moms er ikke en del af dit resultat, og alle regnskabsprogrammer kan håndtere moms problemløst for dig. Du skal blot bogføre med moms, når du ser der er moms på de fakturaer du selv modtager - eller angive moms ved import, uden det så koster dig noget.

Alle dine egne salg lægger du moms på = bruger en konto i regnskabsprogrammet som er med moms.


Når du registrerer dig og du har besluttet, at du vil have moms med i registreringen, så vælg at svare ja til, at du forventer over 50.000 kr i omsætning per 12 mdr. Du vil så kunne afslutte momsen igen lettere, end hvis det har været ren frivillig momsregistrering, som binder 24 måneder.

Mange som fravælger moms af frygt for besvær, ville garanteret med fordel kunne være momsregistrerede.

venligst John HannoverSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

torsdag den 28. september 2017

Erhvervsminister opfordrer banker til at give iværksætter basis konto

Skal du ha bank?Der har været mange kontakter fra mange sider, iværksætter foreningen, særlige grupper indkaldt som ekspertgrupper til Erhvervsministeriet mm, med det formå at søge en løsning på, at man føler det er meget svært at få en erhvervskonto til nyt iværksætterprojekt.

Jeg selv har været i kontakt med Brian Mikkelsen, Erhvervsministeren og med Dansk Finans samt en større dansk banks erhvervs ledelse, og alle er som sådan positive, men alle viger i sagens natur også tilbage fra, at kræve at banker skal løsne på kredit check mm.


Finans Danmark og Erhvervsministeriet, virker enige i problemstillingen og
Erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) har i brev svaret brugere, at der er enighed mellem ministeriet og Finans Danmark om, at der per 1/10-2017 ligger en klar henstilling til bankerne, om at udstede en basal konto til erhvervsvirksomheder er der hjemhørende i Danmark. Henstillingen træder i kraft 1 oktober 2017

Dette er dog ikke at se på finans Danmarks sider.

Dette er så også blot resultat af EUs PAD direktiv som skal være implanteret inden 18 september 2017 


Det betyder at HENSTILLINGEN opfordrer banker til at tilbyde erhverv som minimum:

En § 20-konto som skal omfatte funktioner i form af 
• Adgang til at indsætte og hæve kontanter.
• Kredittransaktioner til kontoen(konto-til-konto overførsler), eks. løn, pension mv. Kontoen kan således anvendes som NEM-konto. 
• Et debetkort med saldokontrol eller et hævekort.  

Det vil gøre det muligt at:

• indsætte og hæve kontanter, 
• gennemføre direkte debiteringer, • betalingstransaktioner via betalingskort, 
• kredittransaktioner(konto-til-konto overførsler)
• netbank til brug for ejers kontrol af saldo og direkte konto til konto overførsler.

Kort beskrevet betyder det jo en så kaldt "dum konto" så:

 • Ikke kan tilknyttes betalingsservice med automatisk træk af f.eks moms og andre omkostninger
 • Ikke kan tilknyttes betalingsløsninger til webshop brug og tilsvarende (som jo giver banken charge back risiko.
 • Ikke kan tilknyttes almindeligt dankort, Visa eller Master men alene et debet kort (type Visa Electron)

Jeg tror ikke ret mange virksomheder har meget glæde af en sådan konto, men nogen kan det jo hjælpe

I overensstemmelse med PAD-direktivet foreslås det, at pengeinstitutter skal tilbyde denne konto gebyrfrit eller til et rimeligt gebyr, som fastsættes af det enkelte institut under hensyntagen til det nationale indkomstniveau, og det gennemsnitlige niveau for gebyrer for PADkontoen i den enkelte medlemsstat. Med et rimeligt gebyr vil pengeinstitutter have mulighed for at få dækning for samtlige omkostninger ved drift af en PAD-konto samt en rimelig fortjeneste

Min forventninger er gebyr vil lande omkring 1500 kr per år (svarer lidt til de omkostninger flere neutrale har beregnet for oprettelse, hvidvask kontrol og drift per år for en sådan § 20 konto.

Personligt tror jeg ikke det ”rykker det store”. Alle med fornuftigt projekt og ikke ramt af RKI kan i dag mod betaling få erhvervskonto. Bankerne vil forsat have fuldt ret til kreditvurdering, og da der som det siden vil blive beskrevet, er en klar risiko ved erhvervskonti, som ikke er tilsvarende for personlige, så tror jeg den del bliver ret uændret.

Skal konto kunne andet end bare bruges til konto til konto overførsler osv, men f.eks. skal kunne tilknyttes alm master eller visadankort og kunne tilsluttes PBS og kunne tilsluttes betalingsløsninger i forbindelse med Webshops, så er prisen fri.
Jyske har som standard 5.000 kr. og andre ligger jo mellem 1500 og de 5.000 og den del ændres der jo ikke ved.
Bankerne synes ikke klar med sådanne basis konti til erhverv, og siger selv, at de hver gang de taler med en iværksætter om det, så vil en sådan konto ikke dække behovet alligevel.

Jeg er stadigt i kommunikation med et par banker om en sådan konto men jeg frygter lidt den vil blive vanskelig at bruge for de fleste. De som KUN lige skal kunne modtage penge ved kontooverførsler og betale andre via overførsel OG skal bruge kontoen til moms retur, de vil kunne have glæde af den, men en af de store grupper, som har vanskeligt ved "at få bank" er unge der vil starte webshop - og til det formål vil en sådan konto være ubrugelig.
-----------------------

Kort godt mener jeg faktisk, at langt de fleste kan få en erhvervskonto.

1
EN gruppe kan ikke, og det er folk der har vist sig ikke at kunne overholde betalingsaftaler eller i alle fald er havnet i en stor økonomisk klemme og lige frem er havnet i RKI. For den gruppe er døren lukket og intet ændres af nye intentioner. Det ville kræve en helt ny konto som nævnt.

2
En anden gruppe der MENER, det er tæt på umuligt, er en gruppe som faktisk sagtens kan få en konto, men bare synes at gebyret er alt for højt og føler det er for at skræmme dem bort. 
Gebyrene er høje, Jyske Bank tager som udgangspunkt 5.000 for alle nye erhvervskonti, men Erhvervsministerens ønske om at alle skal kunne få en erhvervskonto, vil snarere udløse mere faste gebyrer for alle, end det modsatte.
Hvorom alting er, så kan disse personer godt få kontoen - de synes bare den er for dyr

3
Så er der en gruppe som slet ikke ønsker at leve op til bankers krav om budget, forretningsplan identitetspapirer og andet, som hvidvask lov stiller krav til.
Den gruppe har ofte det problem, at de slet ikke har forretningsplan eller  budget, og heller ikke har noget ønske om den slags og de ser kravet som en afvisning fra bankerne 
Den del ændre erhvervsministerens ønske om konto til alle ikke på, og fra det offentlig sker der tværtimod konstante stramninger i overholdelse af hvidvaskloven.

4
En fjerde gruppe som opleve nej, er personer uden rimelig privatøkonomi, som har planer om en webshop med Kina import eller opstart af eget tøjmærke, helt uden inden at have nogen som helst kendskab til branchen. Det anser banker generelt for risikofyldt og Erhvervministeriet kommer ikke til at medvirke til, at den gruppe skal have en konto, med mindre det som nævnt er en ret ubrugelige en, uden kreditkort og nogen som helst form for PBS tilmelding.

5
Den store gruppe er de som faktisk rimeligt smertefrit får en erhvervskonto, afleverer det de skal og acceptere et gebyr, som ofte forhandles ned. Den gruppe ændrer ønsket heller ikke noget for.

Jeg ville ønske jeg kunne sige, at jeg tror Erhvervsministerens besked til bankerne via Finans Danmark, om at ministeriet ønsker, at bankerne gør det muligt for alle iværksættere at få en basis konto, kom til at rykke noget større, men jeg tror det ikke.

Det KUNNE føre til krav en dag, men aldrig krav om at banker skal tage nogen ind til egentlig risiko for dem, tværtimod kræves mere og mere polstring og faktisk mindre risikovillighed langt hen ad vejen.

Så er vi der, hvor et evt. krav bare fører til den der ubrugelige kontoform, intet overtræk, intet kreditkort, ingen PBS tilmelding og så givet alligevel et gebyr, som måske kan aftale til kun at måtte dække bankernes gennemsnitsomkostning ved hvidvask gennemgang og drift af en lille erhvervskonto. Det KUNNE blive fremtiden, en ubrugelig konto som alle skal kunne tildeles for 2.000 kr i opstart og 300 kr i kvartalet, men det er ikke en lykkelig løsning, og skaber ikke bedre iværksættere.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

tirsdag den 26. september 2017

Persondata - Persondata forordningen om hvilke oplysninger du må gemme

PERSONDATALOVEN:

Den nuværende lovgivning er allerede meget skarp når vi taler firmaer og organisationers opbevaring af persondata.

Dette indlæg baserer sig på bedste viden men uden ansvar af nogen art for trykfejl eller misforståelse.

Når en offentlig myndighed eller en privat virksomhed m.v. behandler personoplysninger, er der nogle generelle og grundlæggende krav, som altid skal være opfyldt. 

Behandling af personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik. 


Det betyder, at den dataansvarlige nøje skal overholde reglerne i loven, såvel i ånd som bogstav, og ikke må forsøge at omgå reglerne. Fastlæggelse af, hvad der ligger i "god databehandlingsskik", sker gennem Datatilsynets praksis.

Det skal altid stå klart, hvad formålet med indsamling af oplysningerne er, og dette formål skal være strengt sagligt. Om formålet er saglig afhænger først og fremmest af, at oplysningerne indsamles til at løse en opgave som er nødvendig at løse i en konkret sammenhæng og som gør indsamlingen naturlig. Hvad der er sagligt for den ene myndighed eller virksomhed, vil altså ikke nødvendigvis være sagligt for den anden.

Man må aldrig indsamle oplysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge dem til, men blot forventer, at der senere viser sig et formål.. 

Behandling til senere brug må ikke være uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. 

Principielt KAN oplysninger godt anvendes til et andet end det oprindelige formål, blot den senere anvendelse ikke er uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Det vil være en konkret vurdering, om senere behandling må anses for så uvedkommende i forhold til det oprindelige, at det ikke vil kunne accepteres.

Oplysninger må ikke omfatte mere end nødvendigt, formålet taget i betragtning. Der må således ikke indsamles flere oplysninger om en borger/kunde/person, end hvad der er absolut nødvendigt.


Som data ansvarlig skal du sikre dig, at der ikke på nogen måde behandles forkerte eller vildledende oplysninger, og skulle det vise sig at være tilfældet, så skal disse hurtigst muligt slettes eller rettes. (skærpelse i ny lov angive senere)

Alle Oplysninger skal slettes eller  gøres anonyme, så snart det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige at være i besiddelse af oplysningerne i en form, der gør det muligt at identificere den enkelte person. 

Gruppe 1 og 2 falder ind under "Følsomme person oplysninger":

Der må som udgangspunkt ikke registreres det som i loven falder ind under menneskers rent private forhold så¨som race, etnisk tilhørsforhold, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt oplysninger om fagforeningsmæssige forhold og oplysninger af helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Også oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, interne familieforhold/problemer falde ind under  særligt 

Andre typer af oplysninger om rent private forhold anses også for at være følsomme. Det drejer sig om oplysninger om strafbare forhold.

Almindelige personoplysninger må derimod registreres, så længe loven fuldt overholdes.
Det vil dreje sig om f.eks. identifikationsoplysninger, navn adresse mm, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold eller andre lignende ikke følsomme oplysninger.

Der er en række krav for at man må indsamle almindelige - ikke følsomme"oplysninger:

Den man registrerer skal give udtrykkeligt samtykke. Stiltiende eller som del af almene forretningsbetingelser vil ikke være samtykke.

Indsamling og behandling skal være nødvendig for at kunne opfylde en aftale, som den man registrerer skal være part i. Det kunne være oplysninger som fremgår af ordrer, fakturaer og lignende i tilknytning til aftaler med den registrerede.

-------------
Der er også dele af loven, som mest sigter på offentlige myndigher og arbejdsgivere som f.eks. hvis registrering er nødvendig for at for at overholde en retlig forpligtelse. 

Arbejdsgivere er f.eks. via skattelove forpligtet til at indsamle en række oplysninger om de ansatte for at kunne videre give disse til myndighederne.

Alle forpligtelser som på den vis er pålagt via dom eller offentlig afgørelser og lov - er retslige forpligtelser der gør registrering lovlig.
Almindelige Derimod er aftale retlige forpligtelser er derimod ikke omfattet af tilladelsen.


Registrering må ogsåske hvis det er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser. eller er nødvendig for at kunne udføre en vigtig opgave i landets og samfundets interesse.

Ligeledes må der registreres i forbindelse med myndighedsudøvelse, forvaltningssager mm.

Den dataansvarlige kan også, efter konkret vurdering registrere, fordi det er nødvendig for at varetage en berettiget  Det er f.eks tilladt at føre personaleregistre og registre over en virksomheds kunder og leverandører.

Der er visse undtagelser, f.eks i forhold til ansatte hvor arbejdsgiver må registrere og opbevare:

Navn, adresse, tlf. nr, fødselsdato
Famileforhold

Ansøgning og CV, eksamens-oplysninger og oplysning om tidl. beskæftigelse.
Løn, arbejdstider, fravær og sygedage.
Kontonummer til banken
Skat og tilsvarende vedr. gæld.

Der må derimod for ansatte IKKE gemmes:
Oplysninger om helbred (med mindre oplysningen er nødvendig for at overhold lovkrav)

Fagforenings medlemskab, med mindre arbejdsgiver har ansvaret for kontingenttræk
Straffeattester mm
Oplysning om race, etnisk bagrund, religiøs, politisk holding eller overbevisninger.
Oplysning om seksueller forhold, eller 
Væsentlige sociale problemer


RETTIGHEDER:


Persondataloven giver den registrerede en række rettigheder, herunder:
 • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede,
 • Ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede, og
 • Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

NYE LOV FRA 25/5-2018:

Persondataforordningen ændres fra 25/5-2018 - som følge af skærpede regler i EU.
Reglerne gælder for alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, og omfatter også alle virksomheden uden for EU, hvis disse driver virksomhed inden for EU og behandler persondata om EU borgere. 

Meget af lovstoffet er kendt fra den nuværende persondatalov, så følger du allerede denne, så er du rigtigt godt på vil, men der indføres også en række nye bestemmelser, som du (og din data ansvarlige) absolut skal få styr på, og overholde.


Det er alle oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail som omfattes af forordningen og det er klogt at udarbejde en oversigt over hvorledes dit firma administrerer ordningen, så du let vil kunne dokumentere, at have tingene på plads overfor datatilsynet.
Både firmaet og databehandlere som IT ansvarlige vil kunne få et selvstændigt persondataretligt ansvar.
Der pålægges også databehandlere at underette den dataanssvarlige (IT chef/direktør) i tilfælde af, at der sker alvorlige brud på datasikkerheden, og den ansvarlige er så forpligtet til inden for 72 timer at underette datatilsynet (hvis vi taler Danmark)

ØGET BØDE NIVEAU:

Bødeniveauet er meget højt, idet manglende overholdelse af forordningen kan medføre bøder der som udgangspunkt vil være op til 4% af hele din omsætning, og derudover kan du som person eller firma blive pålagt, at betale erstatning for tort som de personer du har opbevaret data, i strid med loven for.

DATATILSYNET HAR LAGT 12 RIGTIGT GODE RÅD UD:

Det vil være klogt, at gennemgå datatilsynets 12 gode råd for overholdelse af den nye forordning, og gør det bare allerede med det samme, så du ved du er klar i god tid. Her er LINK TIL 12 GODE RÅD, de starter på side 3 i dokumentet.

Her også en CHECKLISTE


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog