mandag den 28. januar 2013

Hvad betaler man skat af i personlig virksomhed


I en personlig virksomhed (personligt CVR) betaler man skat af sit overskud, hverken mere eller mindre. Personlig virksomhed omfatter PMV, enkeltmandsvirksomhed og I/S

Bruges VSO - virksomhedsskatteordningen gælder særlige skatteregler så dette er til almindelig personlig virksomhed.

Ens private hævninger, eller indskud, vedrører ikke skat, og bogføres i status under mellemregning i egenkapitalen som f.eks. "indskud" eller "private hævninger", så de slet ikke påvirker resultatet. De er enten tilgodehavende hos ejer eller gæld til ejer set med virksomhedens øjne.

Man betaler således skat af indtægter minus fradragsberettigede udgifter helt uanset hvor meget man hæver eller skyder ind.

Det overskud man betaler skat af skal ofte reguleres fra drifts regnskabet til skatteresultatet som bruges i udvidet selvangivelse. Typiske reguleringer kunne være skattefri rejsediæter - kørepenge - som skal forbedre resultatet. Det samme gælder gaver og bespisning af forretningsforbindelser m.m.

Husk også at varelager IKKE er en udgift. Varelager skal tælles op og flyttes fra udgift til værdi i status (eller værdien skal lægges til ens resultat let forklaret.)

Vil du vide mere om skattereguleringer så er de forklaret fint i DETTE LINK

Hvis man er mere end en person - så det er et I/S:

Flere personer sammen om personlig virksomhed hedder et interessentselskab eller et I/S og igen er det på samme måde, selve overskuddet man beskattes af.

I et I/S kan man dog i ejeraftalen beslutte om fordeling af løn mellem ejerne. Det, at man i I/S godt må anvende løn, og indberette helt alm som løn til skat, f.eks hvis den ene ejer arbejder fuldtid og den anden langt mindre er godkendt af skat i DETTE LINK OK TIL LØN I/S

Hvis f.eks. en af ejerne skal udføre mere konkret arbejde end de øvrige kan denne modtage mere end de øvrige. Er der ikke noget om dette i EJERAFTALEN vil det i stedet blot blive overskuddet der som udgangspunkt (med mindre andet står i aftalen), deles 50/50 og personbeskattes - uden der køres løn.

En ejeraftale er både i forhold til løn og overskudsdeling OG i mange andre forhold vigtigt, så læs gerne DETTE LINK OM EJERAFTALE.

Skal man opgive det man hæver til skat?

NEJ - Det man hæver eller indsætter i personlig virksomhed , påvirker slet ikke resultatet, som er det man betaler skat af.

Hæver man bare løs, udløser det ikke skat, men naturligvis må virksomheden jo ha pengene et sted fra, og kommer de ikke fra et overskud, ja så kommer de fra, at man hæver løs i banken eller ikke betaler sine regninger

Det vil jo svie senere, men det vil ikke udløse nogen form for skat.

                                                                    

Virksomhedsskatteordningen VSO betyder, man kun beskattes af hævninger i princip, men er langt mere kompliceret:

VSO = virksomhedsskatteordningen er til for personlige virksomheder der i princip vil køre deres virksomhed lidt i stil med selskaber og den kræver ofte revisor eller økonomihjælp til regnskabsafslutning og skat, lige som man skal følge en række regler der sikrer klar adskillelse mellem firma og privat

Under VSO kan man nøjes med at betale a-konto skat på 22% (2016 og frem) af virksomhedens overskud - svarende til selskabsskat, forudsat man ikke hæver privat. Når man siden hæver privat, udløser det personlig skat, men den allerede betalte a-kontoskat modregnes. Det er mest personer der vil undgå topskat eller SU modregning der har umiddelbar fordel af VSO.

I et I/S kan hver enkelt ejer selv beslutte om anvendelse af VSO eller ikke. Mere om VSO her i VSO LINK

Man kan udsætte valget af brugen af VSO til efter regnskabsåret når man kan se om overskuddet berettiger til det, men det er klogt at indrette bogføringen på det lige fra starten, så beslutningen ikke giver besvær for en evt revisor.

Overordnet kan du ikke forvente at kunne bruge VSO korrekt uden hjælp fra en rutineret person i VSO (f.eks. en revisor)

Momsen er ALDRIG en del af resultatet og har intet med den skat der skal betales at gøre:

Momsen er aldrig en del af ens resultat og dermed hverken af udgifter eller indtægter - de regnes alle uden moms.

Moms er noget man i princip bare opbevarer og opgør, normalt hvert kvartal hvor man betaler hvis salgsmoms overstiger købsmoms, og får penge tilbage hvis købsmoms overstiger salgsmoms. 

Regnskabspligten:

Vigtigt er, at man skal føre regnskab i henhold til bogføringsloven (for selskaber i forhold til årsregnskabsloven ) og regnskabet skal opbevares sammen med bilag i nummerorden i 5 år.

Regnskabet skal ikke indsendes for personlige virksomheder, men bruges til den udvidede selvangivelse og kunne fremlægges med bilag, på opfordring af skat/moms. 

Resultatet i alm. personlig virksomhed angives før renter:

For personlige virksomheder der ikke kører VSO eller kapitalafkastordningen skal det bemærkes, at resultatet der indberettes og anvendes til personlig indkomst, er før renter. Nettorenter, - også for virksomheden, behandles som al anden kapitalindkomst i den personlige selvangivelse.

Forskudskema og skat

På basis af regnskabet skal man udfylde sit forskudsskema for at få betalt skat under året (pligt – men du kan rette flere gange under året efterhånden som du har bedre overblik over overskuddet)

Man skal efter årsafslutning og senest ult. juni, på basis af dit regnskab, udfylde udvidet selvangivelse fra punkt 111 og frem. Se om udvidet selvangivelse i link her 

KØREPENGE LINK TIL SLUT Da kørepenge og fradrag for kørsel er noget man oplever mange spørgsmål til - fra selvstændige kan du læse dette link om kørepenge. Overordnet er kørepenge for personer med alm. personlig virksomhed penge som man angiver ved skatteregulering. Det betyder, man fører fuld kørebog, og når året er gået, så trække man de kørepenge man har FRADRAG for, fra i det resultat man angiver til skat. Der er så også en egen rubrik til at angive beløbet i. Læs i alle fald linket.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACK´S SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog