tirsdag den 11. februar 2014

Skat for personer - Personlig skat

Jeg skal her prøve at give en let gennemgang af personskatten som de fleste af os betaler den.

Virksomheder og selskaber betaler skat ud fra deres regnskab og indleverer udvidet selvangivelse. Det er der mere om HER for personlig virksomhed, selskaber indleveret årsregnskab med årsrapport og selvstændig selskabs selvangivelse. og indberetning skal ske elektronisk.

For personer er de vigtigste skatter:


AM bidrag = arbejdsmarkedsbidrag som oprindeligt var et regulært bidrag til en række arbejdsmarkedstiltag, men som siden er ændret til sin nuværende form, hvor det også hedder Bruttoskat = en skat man reelt betaler af næsten al indkomst, og som betales fra krone 1 uden nogen form for fradrag.
Arbejdsmarkedsbidraget er på 8% af lønnen

Alle procenter her er angivet i 2014 tal

Al anden person skat trækkes så af lønnen efter AM bidraget er trukket. Tjener man f.eks. 100.000 kr så er AM bidrag 8.000 kr og tilbage er så 92.000 kr som resten af personskatten trækkes af.

Bundfradraget udgør 6,83% 
Sundhedsbidraget 5%
Kommuneskatten svinger men et gennemsnit er ca. 25,6%

Samlet giver disse skatter således 37,43%.

Det betyder, at der trækkes 37,43% i gennemsnit af al indkomst op til topskat EFTER de 8% AM bidrag er trukket, og det betyder samlet i gennemsnit 42,43% i am-bidrag og skat, op til topskattegrænsen, af al indkomst der ligger ud over ens fradrag. Tjener man således 1 krone yderligere op til topskattegrænsen, så betaler man helt enkelt disse ca 43% i skat af al ny indtægt.

Topskatte grænsen efter AM bidrag er 449.100 kr - og inden AM-bidrag er trukket er den således 488.152 kr

Topskat udgør 15% - og også disse 15% trækkes jo efter AM- bidrag er trukket.

Lægger vi skatteprocenter for bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat og topskat sammen får vi 56,23% MEN der er et loft over personskatten på 51,7%  før AM bidrag hvilket reelt betyder, at uden kirkeskat, så sker der nedsættelse af skatten for topskatteydere som har en kommunal skatteprocent på over 24,9%

Til disse procenter kan tilkomme kirkeskat hvis man er medlem af folkekirken med i gennemsnit 0,7%

Personfradrag


Inden der trækkes skat, har alle personer et personfradrag på 32.100 kr under 18 år og alle over 18 år 42.800 kr per år

Mellem ægtefæller overføres uudnyttet personfradrag helt automatisk over selvangivelsen

For lønmodtagere gælder endvidere et beskæftigelses fradrag på 7,65% af indtægten dog max. 25.000 kr.

Kapitalindkomst:


Positiv netto kapitalindkomst indgår i skatte beregningen, også i topskat. Dog indgår positiv kapitalindkomst på op til 40.000 kr (80.000 kr for ægtefæller) ikke ved beregning af topskat. Der er et samlet loft for skat på positiv kapitalindkomst på 42% for 2014 (42,7% inkl. kirkeskat)

Negativ kapital indkomst har fradragsværdi på 32,5% for op til 50.000 kr per ægtefælle. Negativ kapital indkomst over 50.000 kr per ægtefælle har en fradragsværdi for 2014 på 31,5% og nedtrappes til 25% i 2019 - med 1 % om året

Dette rammer også rentefradrag som jo derved får nedtrappet værdi for beløb over 50.000 kr per ægtefælle så det ender med 25% i 2019, og det forudsætter jo så, at der ikke laves yderligere lovændringer i mellem tiden.

Aktieindkomst 

beskattes med 27% af indkomst op til 49.200 per ægtefælle og 42% af aktieindkomst derover

Værdi af fast ejendom 


beskattes, ud over den kommunale ejendomsskat, med Ejendomsværdiskat som er lidt vanskelig selv at beregne. Udgangspunktet for ny erhvervede ejendomme er 1% af værdien op til 3.040.000 kr og 3% af værdi derover. Der er dog et loft over ejendomsværdiskatten som gør at skat bruger følgende værdier til beregningen:
  • Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2011 nedsat med 2½ procent.
  • Ejendomsværdien den 1. januar 2002.
  • Ejendomsværdien den 1. januar 2001 plus 5 procent.

Ejendomsværdi skatten vil frem gå af såvel forskud som selvangivelsen automatisk.

Udligningsskat 


må også med. Det er en ekstra skat på pensioner som er indført sammen med sænkning af topskatten. Tanken er, at pensionister har indbetalt til en del pensioner med fradrag i en topskat skal kan ha givet fradrag for op til 68% af indbetalingen, og med den nye lavere topskat slipper de nu væsentligt billigere.

Udlignings skatten pålægges løbende pensioner over 369.400 kr  med en mulighed for at overføre evt ægtefællebunddrag på 123.200 dersom denne ikke har indtægter og den udgør for 2014 6% af pensionsudbetalingen. Procenten nedsættes med 1% om året fra 2015 og frem og skatten bortfalder således i 2020.

Endeligt kan nævnes grøn check  som betales som en kompensation for forhøjede energi og miljø afgifter. Også denne vil fremgå af forskud og selvangivelse og beregnes langt lettest ved at benytte skats forskudskema som regnemaskine. Der er forskellige beløbsgrænser for over og 18 årige og tillæg for særligt lavtlønnede og så naturligvis også en aftrapningsgrænse for checken for store indtægter.

En skatteberegner i excel, som fungererer godt, kan hentes HER for 20 kr og leveres omg. per e-mail.

Da jeg dels ikke er revisor, og der jo altid kan laves slå fejl, påtager jeg mig ikke ansvar for brug af disse oplysninger som dog naturligvis er dobbelt kontrollerede. Brug skats forskudskema hvis der skal regnes skat, det er en glimrende regnemaskine og man kan trykke vis konsekvens og præcis skatteberegning uden at skulle trykke godkend, så det er en ganske gratis regnemaskine

Venligst John Hannover    Hele indholdsfortegnelse med links her    Facebook   Google+ 

Søg i denne blog