tirsdag den 10. marts 2015

Arbejdstøj og fradrag

Arbejdstøj er ofte oppe i spørgsmål om fradrag - og reglerne er rimeligt klare - men også lidt forskellige for ansatte og for ejere af firmaer uden ansatte.
Forskel ansatte og ejer uden ansatte:


De gejstelige til venstre, er ansatte og deres arbejdsgiver kræver de skal bruge en uniform i jobbet - og du skal tage den på når de går på arbejde, og af igen i fritiden. Her har arbejdsgiver fradrag

Jakken til venstre som en ejer i firma uden ansatte ønsker at ha på i sin butik - må han selv betale og der er ikke fradrag.

Vi kan starte med skat vejledning I DETTE LINK og tilmed lige citere fra det:

  1. Stiller du fri uniform eller arbejdsdragt til rådighed for en ansat, skal den ansatte ikke betale skat af det.Det skal være arbejdstøj, der er passende for det pågældende arbejde, og som medfører tilsmudsning eller betydeligt slid på tøjet.
  2. De ansatte skal beskattes af almindeligt tøj, som du stiller til rådighed, medmindre det er omfattet af bagatelgrænsen.Du skal sætte værdien til din købspris for det pågældende tøj. Værdien er B-indkomst.
  3. Udbetaler du godtgørelse eller tilskud til uniform, skal du tilbageholde A-skat og bidrag af godtgørelsen.
Hovereglen er således, at en medarbejder der får stillet tøj, sko eller anden beklædning til rådighed af arbejdsgiveren, er skatte pligtig af markedsværdien af tingene. Det angives som B indkomst (bidragsfri som i DETTE LINK)

Bagatel grænsen for skattefri personalegoder som i pt 2 udgjorde i 2014 5.600 kr.

Som altid med skat er der dog undtagelser som er vigtige:


Hvis arbejdstøjet ikke er et personalegode, men et arbejdsredskab, så er dette ikke skattepligtigt. Det gælder typisk egentlige uniformer, kitler til sygehus eller butikspersonale, naturligt nok også sikkerhedstør eller hvis der sker kraftig tilsmudsning - f.eks skortstensfejer - eller arbejdet medfører et helt unaturligt slid på tøjet. 

Hvad så men ejer uden ansatte:

Her er der så en forskel, for ejer uden ansatte vil som minimum ha væsentlig større krav på sig for at dokumentere, at tøjet og/eller uniformen er anskaffet grundet alvorlig tilsmudsning. 
Det vil derfor generelt IKKE være nok, at man anskaffer en jakke eller skjorte med et påsyet logo eller specialfarve, fordi man gerne vil ha sit firmanavn på ved kundebesøg eller butiks arbejde, hvis man er alene ejer. 
Heller ikke et par tilhørende jeans med et lille logo vil man kunne forvente fradrag for.

Omvendt, hvis man er ene ejer og arbejder som skorstensfejer eller bedemand, hvor det vil være helt forkert at forsætte direkte hjem til middag i samme tøj, så vil man kunne være omfattet af fradrag for arbejdstøj. Tilsvarende med egentligt sikkerheds udstyr.

Generelt gælder altså, at for ejer uden ansatte anses alm profilbeklædning for at erstatte almindeligt tøj, og der er ikke fradrag.

Momsfradraget?

Arbejdsgiver der stiller beklædning som opfylder reglerne for fradrag vil kunne fratrække momsen helt som normalt

Generelt følger moms jo ikke altid helt skat, og man kunne tro, at en eneejer som trods alt anvendte beklædning i arbejdstiden, så måske kunne fratrække moms i forhold til firma brugs % men ifølge DENNE TRÅD er det ikke tilfældet, for SKAT´s udgangspunkt for firmaer uden ansatte er, at der kun gives momsfradrag, hvis det er helt kutyme inden for den enkelte konkrete branche, at de ansatte har arbejdstøj til rådighed.

For særligt interesserede har ANNETTE SAND i linket også behandlet emnet

Og endeligt refererer Whisky her på Amino både til momsfradragsretten og selve retten ud fra moms/skat-  juridiske vejledning 11:3


Jeg var tænkte mere på den juridiske vejledning 11.3:
"Der er derfor fradragsret for arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som bruges af personalet under arbejdet. Det samme gælder for arbejdstøj til ejerens eget brug, forudsat at virksomheden stiller tilsvarende arbejdstøj til rådighed for personalet uden at kræve betaling for det
Hvis virksomheden ikke har ansatte, kan momsen trækkes fra, hvis det er sædvanligt inden for den pågældende branche, at der stilles arbejdstøj til rådighed for personalet. Se Mn. 227/69 og Mn. 807/82.

Det samme gælder civilbeklædning som benklæder, skjorter, slips og pullovers, der tilhører virksomheden, og som medarbejderne altid skal have på, når de repræsenterer virksomheden, da det betragtes som en slags uniform. Det er dog en betingelse for fradrag, at
  • tøjet, evt. kun den del af tøjet, der er synligt, er forsynet med firmaets navn eller logo
  • det er forbudt for de ansatte at bruge tøjet uden for arbejdstid, og
  • det er pålagt de ansatte at levere tøjet tilbage til virksomheden, når ansættelsen ophører."
Så burde vi være rundt om emnet fra de fleste vinkler :) 


SE MEGET GERNE MINE 5 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog