torsdag den 25. maj 2017

Nye dagpengeregler 2017 + nye regler selvstændige

For 2017 er der væsentlige ændringer til regler for dagpenge, og så kommer der igen forbedringer fra 2018

UD over de nye 2017 regler, er der ny lov til fordel for selvstændige. Denne lov sættes dog først i kraft fra 1/7-2018
Jeg starter her faktisk med de regler som kommer til at gælde fra 2018, og straks under følger de som gælder her fra 2017 allerede:

Fra 2018 bliver selvstændige ligestillet med lønmodtager. Fremover bliver indkomsten håndteret så både lønmodtagerindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed anvendt ved a-kassernes beregning.

Til grund lægges ikke aktivitet eller andet men skillelinjen vil følge den skattemæssige sondering. 

Hele tanken er, at alle arbejdsindkomster der er betalt skat af, skal kunne lægges sammen når man beregner optjening af ret til dagpenge og ved beregning af dagpengesatsen.

Det betyder, dagpengeret optjenes på grundlag af al positiv (skatte indberettet) indkomst inden for en periode af 3 år. Det er en klar lettelse i forhold til de gamle regler, hvor selvstændige påp forskellig vis skulle sandsynliggøre, at have udøvet selvstændig på fuldt tid i "væsentligt omfang" i mindst 52 uger inden for for de seneste 3 år.


Ophøre med virksomhed er stadigt krav, men det bliver enklere.

Samtidigt bliver det lettere at ophøre med virksomhed for kunne modtage dagpenge.
Tidl. var reglerne voldsomt strikse og alt skulle være 100% afviklet, lukket eller solgt.

Efter de nye regler skal man modtage et ophørsbevis som skal udstedes gennem virk.dk (samme sted man stiftede). 

Afmeldes virksomhed helt hos virk.dk vil man få 3 uges karantæne inden dagpenge kan følge.

Den anden mulighed er, at man selv på tro og love erklærer, at man er ophørt med at drive virksomhed - og så indhenter ophørsbeviset fra virk.dk inden 6 måneder, og så er ventekarensen 2 mdr. inden dagpenge

Fordelen her er, at man så gerne i den periode må beholde alle driftsmidler, varelager, lokaler mm. Alt det kan så afvikles i ro og orden mens man finder købere til det hele, og evt til slut afskriver og kasserer lager, eller man kan overtage driftsmidler (ved køb med moms fra firmaet)

Det siger sig selv, at man skal tage en sådan tro og love erklæring meget alvorligt, og absolut ikke fortsætte almindelig drift efter den er afgivet, for det vil medføre meget alvorlige dagpenge sanktioner.

Slut på ændringer for 2018
----------------------------

Så er der de regler SOM ALLEREDE ER I KRAV FRA 2. JANUAR 2017 OG DE SOM GÆLDER FRA 1. JULI 2017.
For optjening af dagpengeperiode skal man forsat være medlem af a-kasse under optjening og under dagpenge men ellers er reglerne ændret ganske meget.
Beskæftigesesminister Troels Lund Poulsen fik sent i april overrakt en række anbefalingerne til nye dagpengeregler for selvstændige fra en arbejdsgruppe nedsat af regeringen.
I loven bliver selvstændige, freelancere og honorarlønnede i højere grad sidestilles med lønmodtagere.
I den nye model skal det ikke længere være personen, der defineres som selvstændig eller lønmodtager. Det bliver derimod personens "aktiviteter".

Erhvervsmæssig aktivitet, der fremgår af selvangivelse og årsopgørelse, vil fra 1/7-2018 danne grundlag for optjening af dagpenge og beregning af satsen.

Det bliver dermed efter 1/7-2018 irrelevant med etiketterne, "selvstændig" og "lønmodtager" fra det tidspunkt.
På den måde kan en selvstændig, der bliver ledig, både registrere timer tjent i egen virksomhed og eksempelvis timer tjent som lønmodtager eller honorarlønnet og optjene dagpenge. Det er ikke muligt i dag hvor de to ting ligger separat og ikke kan sammenlægges.
De NYE 2017 dagpenge regler som er vedtaget for alle:
1 Fra løntimer til indkomst:
Indtjening regnes efter indkomst frem for timer som udgangspunkt.
Inden ændringen skulle du have 1.924 arbejdstimer inden for de sidste 3 år for at få ret til dagpenge.
For fremtiden er reglen, at du skal du have haft en total indtægt på mindst 223.428 kr (18.619 kr per måned).i de sidste tre år, før du blev ledig, for at have ret til dagpenge som fuldtidsforsikret. For deltidsforsikrede er beløbet 148.956 kr. Begge tal angivet som 2017 tal. 
Indtægt over de 18.619 kr per måned betyder ikke at du indtjener dagpengeretten hurtigere Den beregnes på de 18.619 kr per måned (12.413 kr for deltid) uanset de måtte tjene mere. 
For at modtage fulde dagpenge er kravet til lønnen stadigt 22.300 kr pr mdr eller 266.700 kr på årsbasis - mens mindstesatsen for fuldtidsforsikret altså opnås ved 18.619 kr per måned.
Uanset hvor meget du tjener, skal du have arbejdet mindst 1 år for at få ret til dagpenge, uanset du er selvstændig eller lønmodtager.

Overgang til timeberegning betyder til gengæld, at hvis din løn er høj nok, så vil det f.eks. have været nok, at arbejde rent praktisk 20 timer om ugen.iflg ASE. 
2 Beregningsgrundlaget:
Hovedreglen er at satsen beregnes ud fra de samlet set bedste 12 mdr inden for de seneste 24 mdr inden du blev ledig - ud fra samlet indtjening.
Har du haft indtægt inden for 24 mdr men ikke inden for seneste 12 mdr så kan indtægten beregnes ud fra alle måneder med indtjening de 24 mdr
Har du slet ikke haft indtjening inden for 24 mdr, så kan der beregnes på alle måneder inden for de seneste 36 mdr inden du blev arbejdsløs.

Kattelem for selvstændige så det stadigt i starten kan gå 5 år tilbage med indtjening i virksomhed (hør din a-kasse hvis aktuelt)
3 Forbrug af dagpenge:
Fremover forbruges dagpenge i timer frem for tidligere i uger. Du får således retten i form af timer, 3.848 timer, som du så skal forbruge inden for en 3 års periode som fuldtidsforsikret dagpengeberettiget. For deltidsforsikrede er tallet 3.120 timer.
4 Udbetaling månedsvis:
Udbetaling vil følge månedsvis frem for som nu perioder af 4- 5 uger skiftende. Fuldtids for 160,33 timer per måned, deltids for op til 130 timer.
5 Forringede regler for nyuddannede ikke forsørgere:
Lidt forringede regler for nyuddannede der ikke er forsørgere, Lidt lavere dagpengesats, dog stadigt klart over SU niveau.
5 Indførelse af karensdag 
Indførelse af en karensdag hver 4 mdr hvor du ikke modtager dagpenge med mindre du har haft mere end 148 timers lønarbejde for fuldtidsforsikrede, 97 timer for deltidsforsikrede inden for disse 4 mdr.
Karensen fradrages i dagpengebeløbet du har ret til at få udbetalt efter, at arbejde, ferie osv. er fradraget.
6 Reduceret dagpengeperiode ved 4 år samlet dagpenge:

Hvis du inden for de seneste 8 år har modtaget dagpenge sammenlagt 4 år, så reduceres din dagpengeret med 1 måned.und af disse timer og ikke via indkomst.
7 Ny beskæftigelseskonto i dagpengesystemet:

Under den tid du modtager dagpenge - og din dagpengeret ikke er udløbet, vil evt. arbejdstimer blive indsat på en såkaldt beskæftigelses konto. Timerne her kan så bruges, enten til en ny dagpengeret eller forlængelse af din nuværende periode. Du optjener således, så længe timerne på beskæftigelseskontoen ikke er mere end 3 år gamle, dagpengeretten på basis af disse timer og ikke via indkomstberegning.
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog